Jandarma Personeline Disiplin Cezası

Soru: Çalışmalarınızı ilgiyle takip etmekteyim. Jandarma Astsubayı olarak Ankara’da görev yapmaktayım. İzinsiz il dışına çıkmak konusuyla ilgili tarafıma maaş kesimi cezası verildi. Dosyayı size gönderdim. Bu cezanın iptali mümkün müdür? 

CEVABIMIZ: 
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası usül yönünden hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; görev istirahatli olduğunuz bir günde il dışına çıktığınız ve burada bir kavga olayına karıştığınız iddiasıyla hakkınızda kolluk birimlerince işlem yapıldığı, bunun üzerine belirtilen günde il dışına çıktığınızın tespiti ile hakkınızda idari soruşturma başlatıldığı ve “amirinden izin almaksızın bulunduğu il sınırları dışına çıkmak” maddesinden JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MERKEZ DİSİPLİN KURULU tarafından maaş kesimi cezası verildiği görülmektedir. 

İşlemin tesis edildiği disiplin kuruluna katılanlar kısmında; kurul başkanı olarak Strateji ve Dış İlişkiler Daire Başkanının bulunduğu, Tayin Daire başkanı yerine vekilinin bulunduğu ve Personel Daire Başkanının bulunmadığı görülmektir. 

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanunu’nun Jandarma teşkilatı disiplin kurulları başlıklı 19. Maddenin ç fıkrası aynen şöyledir: Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu, personel işlerinden sorumlu jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı disiplin işleri şube müdürü, Jandarma Genel Komutanının seçeceği üç daire başkanı ve Tayin Daire Başkanından oluşur.

Bu işlemde ise; kanunda belirtildiği gibi Tayin Daire Başkanı bulunmamakla beraber, yerine Tayin Daire Başkanı Vekili olarak Jandarma Albay rütbesinde olan personelin katılımıyla oluşturulan kurulun verdiği cezada hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

İlgili disiplin kuruluna bizzat Tayin Daire Başkanı’nın katılım sağlaması gerekirken, yerine vekilinin katılmış olması; işlemde yetki unsuruna gölge düşürmektedir. Yine aynı kanunda; Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nda Personel Başkanı’nın bulunması şart aranmış iken; kurulda Personelden sorumlu başkan da bulunmamaktadır.

Yine kanunda disiplin kurulunun; personel işlerinden sorumlu jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında kurulacağının belirtilmesine rağmen, işlemin tesis edildiği bu kurulda başkanlık sıfatıyla bulunan rütbelinin; personel işlerinden sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı yerine Kurul Başkanı olarak Strateji ve Dış İlişkiler Daire Başkanın katılması durumunda; zincirleme yetki hatası olarak işlem devam ettirilmiştir. 

Tayin Daire Başkan Vekilinin Tayin Dairesi Başkanı olarak kurula katılmasının; usulen sakat olduğu yönündeki açıklamamıza ek olarak;  19. Madde 1. Fıkra; Jandarma Genel Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında aşağıdaki disiplin kurulları bulunur.

a) İl jandarma disiplin kurulu, vali yardımcısının başkanlığında,
1) İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı,

2) İl jandarma komutanı veya görevlendireceği yardımcılarından biri, komutan yardımcısı bulunmadığı durumda il jandarma kuruluşunda il jandarma komutanından sonra gelen en kıdemli subay,

3)  Personel şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı personel şube müdürü,

4) Asayiş şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı asayiş şube müdüründen,
oluşur.

Hükümleri amirdir. Yani her ne kadar hakkınızda Merkez Disiplin Kurulu tarafından işlem tesis edilmiş ise de; görevlendirmelerin – planlanmasının açıklandığı 1 ve 2. Maddede; yetkili olan kişilerin bulunmaması durumunda kimlerin kurula katılabileceği belirtilmiş olup, sadece asayiş ve personel şube müdürlerinin olmaması durumunda yerlerine katılacak görevli ile ilgili kanunda bir ibare bulunmamaktadır. Bu durumda 19. Maddenin ç fıkrasında Tayin Daire Başkanının bulunmaması durumunda yerine vekilinin katılacağı durumunun belirtilmemesinden dolayı kurula bizzat Tayin Daire Başkanının katılımının zorunlu olduğu anlaşılacaktır. Tayin Daire Başkan Vekilinin Başkan sıfatıyla kurula katılması konusunda yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, yukarıda anılan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki  Kanun hükümleri uyarınca Tayin Daire Başkan vekilinin Tayin Daire Başkanı adına; yerine getirilecek olan ve yetki devrine konu edilebileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmamasından, yetkili disiplin amiri olmayan Tayin Daire Başkan vekilinin, tayin Daire Başkanı olarak katıldığı kurul tarafından tesis edilen işlemde, yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır.   Bu konudaki yetki tamamen bizzat Tayin Daire Başkanındadır.

Yine personel işlerinden sorumlu jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında kurulacağı belirtilmesine rağmen, işlemin tesis edildiği bu kurulda başkanlık sıfatıyla bulunan rütbelinin; personel işlerinden sorumlu olmayıp, Strateji ve Dış İlişkiler Daire Başkanı olduğu ve ayrıca kanunda belirtilmesine rağmen kurulda Personelden sorumlu başkanın bulunmamasında, yetki unsuru ile  ”Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi” uyarınca işlemin usulen iptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.