İZİNSİZ İL DIŞINA ÇIKMAK

Soru:
Memurlar Hukuk iyi ki varsınız, sizlerden disiplin cezası konusunda yardım istiyorum. İzinsiz il dışına çıkmak fiilinden maas kesimi cezası verildi. Ancak il dışına çıkacağımı sözlü olarak şube müdürüne söylemiştim o da tamam demişti. İl dışına çıktığım tespit edildi ve izin veren müdür, izin vermesine rağmen bilgim yok dedi. Akabinde ceza aldım ne yapmam gerekiyor?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, öncelikle verilen disiplin cezası için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Tesis edilen bu disiplin cezası, iptale mahkum bir işlemdir. Cezanın iptal edilmesini sağlayacak birkaç hukuksal aykırılık konusunu açıklayalım.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün
5-A/13 maddesi gereği ” İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak ” fiilinden dolayı disiplin cezasına maruz kalmışsınız.

İzinsiz olarak il dışına çıkmış olduğunuz, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller ile ortaya konulamamıştır. Şube müdürünün izin verdiğini söylüyorsunuz, şube müdürü ise soruşturma evresinde izin verdiğini beyan etmemiş.

Ceza almanıza neden olan ilgili tüzük maddesinde, il dışına çıkmak için yazılı izin şartı aranmamakta olup, sadece ” izni olmaksızın ” ibaresi mevcuttur. Yani izin almadığınız kesin olarak ortaya konulamamıştır.

Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan sabit ve kuşkuya yer vermeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır. Bu ilke tek taraflı irade beyanı ile kamu gücü yetkilerine istinaden kişilerin hukuksal durumunda değişiklik yapabilme kudretine sahip olan idare karşısında birey ve topluluklara hukuksal güvence sağlaması gerektiğini ifade eden hukuk devleti ilkesinin (Disiplin Hukukunda uygulama alanı bulunan) ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki disiplin mevzuatında disiplin soruşturmasının süreci ile ilgili usül kurallarına yer verilerek disiplin suçu işlendiği yolunda öne sürülen hususların ortaya konması ve ispatlanması gereğine işaret edilmiştir. Disiplin yaptırımı uygulanan şahsınıza isnat edilen fiilin; gerektiğinde başvurulabilecek tanık, keşif, bilirkişi, kamera kaydı ve diğer kanıtlarla ispatlanması ve maddi gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan şahşınız tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda verilen disiplin cezasının iptali gerekecektir.

Not: Disiplin cezası alan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Özelden mesaj atmanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.