İzinli Gününde İl Merkezine Giden Uzman Çavuşa Disiplin Cezası Verilmesi

Sizden Gelenler:
Çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapmaktayım. Kişisel ihtiyaçlarımı karşılamak amacıyla izinli olduğum bir günde il merkezine gittim. Burada komutanımın beni görmesi üzerine hakkımda rapor tuttu ve görev yerini terk maddesinden 24 ay uzun süreli durdurma cezası aldım. Cezanın iptalini istiyorum. Saygılarımla 

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen 24 ay uzun süreli durdurma cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; görev yaptığınız garnizon dışına çıkılmaması yönünde idarece öncesinde size tebliğ yapıldığı, izinli olduğunuz günde kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak saikiyle il merkezine gittiğinizin tespit edildiği, buna istinaden başlatılan disiplin soruşturması sonucunda; garnizon dışına çıkılmaması konulu talimat verilmesine rağmen bu talimata aykırı hareket ettiğinizden bahisle “görev yerini terk etmek ” maddesinden 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile aylığınızdan 1/2 oranında kesinti yapılmasına dair işlem tesis edildiği görülmektedir. 

Öncelikle belirtilen tarihte istirahatli olmanızdan dolayı ilçeden il merkezine gitmenize dair bu konunun ‘görev yerini terk’ fiili ile ilişkilendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. Nitekim savunmanızın incelenmesinde; İl Merkezine gitmiş olmanız durumunun haklı mazeretlere dayandığı anlaşılacaktır.

Anayasanın 38. maddesinin ve 1. fıkrasında “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.” ifadelerine yer verilerek “suçun kanuniliği” ilkesinin, 3. fıkrasında “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” düzenlemesi ile  de “cezanın kanuniliği” ilkesinin getirildiği görülmektedir. Bu durumda ilçeden il merkezine gitme konusunda yasaklama yapılamadığından dolayı bu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Anayasa m.38’de idari suç ve cezalar ile adli suç ve cezalar arasında ayırım yapılmadığından, her ikisi de 38. maddede öngörülen ilkelere tabidir.
Öte yandan Anayasa’nın 128. maddesinde, Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Hükmü de amirdir.

Disiplin cezasının tesis edildiği kanunda sadece “izinsiz  il dışına çıkmak” yasaklanmış olup, istirahatli olunan esnada ilçeden İl merkezine gitme fiili ile ilgili bir yaptırım bulunmamaktadır.

Diğer yandan görevi devrettikten sonra gittiğiniz  il merkezi ile çalıştığınız ilçe arasındaki mesafe 35 km’dir. Yani hizmetinize ihtiyaç duyulacağı esnada yaklaşık 20 dakika gibi makul bir sürede buraya intikal etmeniz mümkün olduğundan; ortada hizmetin aksaması gibi bir durumun bulunmadığı da aşikardır. 

Ayrıca bir Jandarma personeline ‘’görev yerini terk’’ maddesinden ceza verilebilmesi için isnat edilen suçlamaların; personelin o an görevli olduğu esnada işlenmiş olması gerekmektedir. Her ne kadar Jandarma Uzman Çavuşluk mesleğinin 24 saat faaliyet gösteren bir meslek olduğu kabul edilse dahi, bir insanın 24 saat boyunca göreve hazır olarak beklenmesinin mümkün olmaması ve o esnada görevinizi devrederek il Merkezi’ne gitmiş olmanızla beraber; konunun ‘’görev yerini terk etmek’ unsuru kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne olanak bulunmamaktadır. Çünkü belirtilen zaman diliminde görevde olmayan bir personelin görevi terk edemeyeceği de açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, bu cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptaline karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin cezası alan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. 

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.