İZİNLERİN İPTAL EDİLMESİ SONUCU GÖREVE ÇAĞRILMA

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Darbe girişiminden bir hafta önce senelik izne ayrıldım ve memleketime gittim. Darbe girişimi sebebiyle izinlerin iptal edilmesi sonucunda izni yarıda keserek 16 Temmuz’da göreve başlama yapmam istendi. Hamile olan eşimin rahatsızlığı ve bulunduğum yerden otobüs seferleri bulamamam sebebiyle 2 gün geç başlama yaptım. Sonuç olarak hemen başlama yapmadığımdan dolayı 11 günlük maaş kesimi cezası aldım. Bu cezanın İptali mümkün olabilir mi

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, darbe girişimi sırasında senelik izinde bulunmanız ve izinlerin iptal edilerek 16 Temmuz’da göreve dönmenizin istenmesine karşın 2 gün geç başlama yapmanız gerekçesiyle hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu zamanda senelik izinde bulunduğunuz ve darbe girişiminin akabinde 16 Temmuz’da başlama yapmanız istendiği, hamile olan eşinizin rahatsızlanması ve o tarihte bulunduğunuz yerden otobüs seferleri bulunmamasından dolayı 2 gün geç başlama yapmanız sonucu “İzinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek.” maddesi kapsamında hakkınızda 11 günlük maaş kesimi cezası uygulandığı görülmektedir.

Söz konusu madde; 11-15 günlük aylık kesimi cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış olmakla birlikte, bu madde uyarınca ceza verilebilmesi için göreve gelmeme durumunun mazeretsiz olması gerekmektedir.

Hamile olan eşinizin rahatsızlanması ve göreve başlama yapacağınız yere istenen tarihte otobüs seferlerinin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde 16 Temmuz’da başlama yapmamanıza ilişkin olaydaki mazeretinizin kabul edilebilir olduğu görülmekte olup, maddenin açık metni olan “kabul edilebilir mazereti olmaksızın” unsurunun söz konusu cezada bulunmadığı açıktır.

Soruşturma raporu ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, istenilen tarihte göreve gidememiş olmanızda kabul edilebilir bir mazeretinizin olup olmadığı yeterince araştırılmaksızın, salt görev yerine gelmediğinizden bahisle hakkınızda disiplin cezası uygulanmıştır. Bu itibarla, yeterli inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen bu işlem hukuka aykırıdır.

Söz konusu disiplin cezasının İptalini gerektirecek olan diğer konu ise; fiil tarihinde yürürlükte olmayan bir kanun maddesine göre cezalandırılmış olmanızdır. Şöyle ki; fiil tarihi olan 16 Temmuz 2016 tarihinde yürürlükte olan mevzuat Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüydü ve tüzükte ceza almanıza sebep olan bu madde bulunmamaktaydı.

GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 23.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, lehe olan norm ilkesi gereği fiil tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre yargısal denetim yapılması gerekmektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde her ne kadar “personelin izinden çağrılması durumunda derhal göreve gelmemek” fiili bulunmuyor olsa da; olayın tüzükte karşılığı bulunan 2 güne kadar göreve gitmeme durumu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda 2 güne kadar göreve gitmeme fiilinin cezası tüzüğe göre 4-10 günlüğe kadar aylık kesimidir. Olayda ise sonradan çıkan Kanun Hükmündeki Kararnameye göre 11 gün maaş kesimi cezası verildiği görülmektedir. Buna göre, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren ceza normları farklı ise ilgilinin lehine olan kanun uygulanacak ve infaz olunacaktır.

Tarafınıza verilen disiplin cezasında Anayasa’nın 38. Maddesi açıkça ihlal edilmiştir. Anayasa MADDE 38’de : Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Hükmü amirdir. Dolayısıyla işlenildiği iddia edilen fiil tarihinde yürürlükte bulunan tüzükte 2 güne kadar göreve gelmeme fiili için öngörülen cezanın, tesis edilen cezadan daha az bir yaptırımı olması karşısında lehe olan norm ilkesi gereğince verilen cezanın İptali söz konusu olacaktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 11 günlük maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.