İSTİRAHATLİ GÜNÜNDE TELEFONUNA BAKMAYAN MEMURA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bayan polis memuru olarak görev yapmaktayım. Şüpheli bir bayan şahsın il dışı sevki varmış ve acilen şüpheli şahsın yanına beni görevlendirmişler. İstirahatli günümde evimde uyurken beni idari bürodan defalarca aramışlar. O gün rahatsız olduğum için telefonu açamadım. Öncesinde bana böyle bir görev olacağı söylenmemişti. Ben de istirahatli günümde evimde uyuyordum. O gün rahatsız olduğum için gelen aramaları da duymadım. Akabinde şüpheli şahsın yanında görevli olacağım bilgisini vermek için idari bürodan evime polisler gelmiş. Kapıyı babam açmış ve benim rahatsız olduğumu ve uyuduğumu söylemiş. Akabinde benim yerime başka bir bayan polis görevlendirilmiş ve şüphelinin il dışı sevki gerçekleşmiş. Sonuç olarak izinli günümde telefonu açmadığım için “nöbet görevine gelmemek, nöbet kurallarına uymamak” maddesinden maaş kesimi cezası aldım. Bu cezanın iptal edilmesini istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, istirahat gününüzde aniden planlanan görev tebliği için telefonunuzu açamamış olmanızdan dolayı hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; şüpheli bir bayanın il dışı sevk işlemi olduğu, ancak şüphelinin yanında görevlendirilecek bayan memur olarak izinli gününüzde aniden şahsınızın planlandığı, şüphelinin yanına görevlendirmenizin yapıldığı konusunu tebliğ etmek için idari bürodan arandığınız, ancak telefonu açmadığınız, daha sonra evinize idari büro memurlarının yönlendirildiği ve kapıyı babanızın açtığı, babanızın “rahatsız olduğunuz için uyuduğunuz” şeklinde görevlilere bilgi verdiği, bunun üzerine sizin yerinize başka bir bayan polisin görevlendirildiği, görev planlamasını tebliğ almak için telefona cevap vermemenizden ve ilgili göreve sizin planlamanızın yapılamamasından dolayı hakkınızda “nöbet görevine gelmemek, nöbet kurallarına uymamak” maddesinden maaş kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir.

Öncelikle şahsınıza isnat edilen “nöbet görevine gelmemek veya nöbet noktasında mevzuata aykırı hareket etmek” fiilinden ceza verilebilmesi için; bu maddeden yargılanan polis memurunun o an için bir nokta nöbetinde görevli olması gerekmektedir. Olayınızda ise istirahat halinde evinizde bulunduğunuz ve belirtilen günde görevli olmadığınız anlaşılmaktadır.

Görevli olmamanız sonucunda konunun “ nöbet görevine gelmemek “ fiili ile ilişkilendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. Sonuç olarak eylem ile ceza arasında adil bir denge bulunmamaktadır. Evinde istirahatte bulunan polis memurunun rahatsızlanmış olması ve bu gerekçeyle telefona bakamamış olması gayet normal bir durumdur. Nitekim evinize gelen polis memurlarını babanızın karşıladığı ve babanızın da “sizin rahatsız olduğunuz” şeklinde polis memurlarına beyanda bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda beyanlarınız hayatın olağan akışına uygundur. Şüpheli bayanın yanında görevlendirilmeniz konusunda en az 24 saat öncesinde bu görevin size bildirilmesi gerekmekteydi. Nitekim görev harici istirahat zamanlarında, idari bürodan arandığınızda telefonunuzu açmanız gerektiğine dair öncesinde size tebliğ yapılmadığı da görülmektedir.

Bu durumda bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak hakkınızda eksik incelemeye dayalı ceza tesis edildiği açıkça ortadadır.

Ayrıca, her zaman telefonunuzun açık olması veya cevapsız çağrı sonrası dönüş yapmanız gerektiğine dair öncesinde size bildirim yapılmış olsa bile, aranmanıza rağmen dönüş yapmamış olmanıza dair eylem, ancak “görev dışında yasaklanan davranışlar” maddesine girebilmektedir.

Bu durumda yasaklanan davranışlar fiilinin karşılığı ise maaş kesimi değil, kınama cezasıdır. Sonuç olarak hakkınızda orantılılık ilkesinin ihlal edildiği de şüphesizdir. En azından kınama cezası verilmesi gerekirken, madde unsuruna uymayan olgular nedeniyle verilen maaş kesimi cezası hukuka aykırıdır ve bu gerekçeyle maaş kesimi cezasının komple iptali gerekmektedir.( İdare Mahkemesinin yerindelik denetimi yapma yetkisi yoktur, başka bir deyişle; bu cezanın iptal edilip, mahkemece kınamaya çevrilmesi mümkün değildir. Cezanın komple iptaline karar verilir.)

Diğer yandan, şahsınızın yerine yedek başka bir bayan polisin görevlendirilmiş olması sonucu hizmette aksama yaşanmadığı görülmekte ve bunun yanı sıra, kamu zararı oluştuğuna dair dosyada bilgi belge bulunmaması sonucunda hakkınızda alt ceza yoluna gidilmemiş olması da iptal sebebidir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.