İSTİRAHAT RAPORUNDAN DOLAYI TAYİN ÇIKMASI

Soru:

Değerli Memurlar Hukuk avukatları, polisleri ilgilendiren tüm konularda bilgi sahibi olmanız ve bizleri bilgilendirmeniz bizi çok memnun ediyor, ben de bir konuda sizden yardım istiyorum. 2016 yılında geçirmiş olduğum rahatsızlıklar sebebiyle, fazlaca istirahat raporu almak durumunda kaldım. Çalıştığım birim de bu raporların hepsini usul fenne sevk etti ve hepsinde usul ve fenne uygundur şeklinde sonuç geldi. Daha sonra hakkımda hiçbir soruşturma veya başka bir olumsuzluk olmamasına, çalıştığım şubede zaten personel eksikliği olmasına rağmen başka bir şubeye tayinim çıkartıldı. Eski şubeme geçmek için ne yapılabilir?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, eski biriminize biran önce dönmeniz için, İdare Mahkemesine Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davası açmanız gerekmektedir.

 

Hakkınızda başka bir şubeye atama yapılması işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. İptal sebeplerinden birkaç tanesini açıklayalım.

 

Yürürlükteki mevzuat ile kamu görevlilerinin görev yerlerini değiştirme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, objektif sınırlar içerisinde kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunludur. Bu hususun sağlanması için de idarenin takdir yetkisi dahilinde aldığı işlemlerin, hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir. Anılan bu yetki mutlak ve sınırsız değildir. Kaldı ki, geçmiş sicilinizin de olumlu olduğu görülmektedir. Memurun hastalık izni alması kanuni hakkı olup, istirahat raporu, şahsınızın bu görevden alınmanıza sebep olacak şekilde bir gerekçe olarak gösterilemez. Bu durum karşısında görev yerinizin değiştirilmesinde sebep ve maksat unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, tesis edilen atama işleminin iptaline karar verilmesi gerekecektir.

 

Not: Her türlü konuda mağduriyet yaşayan arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.