İFTİRA ATTIĞIM GEREKÇESİ İLE MESLEKTEN ÇIKARMA

Soru:

Sayın memurlar hukuk, ben polis memuruyken ihraç oldum. Sebep ise telefonumdan amire çektiğim mesajın içeriğinde iftira attığım gerekçesi. Çok zor durumdayım görevime nasıl dönebilirim?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz öncelikle almış olduğunuz Meslekten Çıkarma Cezası için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Göreve tekrar dönebilmeniz için İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde iptal davası açılması gerekiyor.

Size bu konuda verilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. İşlemin iptal edilmesini gerektirecek hukuki sakatlıklarından birkaç tanesini açıklayalım.

Özel hayatınız çerçevesinde vukuu bulan bir olay yüzünden disiplin cezası verilemez.
“Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlıklı bölümündeki 20/1. maddesinde; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” başlıklı 8. maddesinde;”Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.” hükmü, “Ayrımcılık yasağı” başlıklı 14. maddesinde; “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi 03.04.2014 tarihli ve Başvuru No:2013/1614 sayılı kararında; kamu görevlisi olan başvurucunun cinsel içerikli görüntülerinin internette yayınlanmasına ilişkin olay nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(g) maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin uyuşmazlıkta, başvuruya konu disiplin işlemi ile yargısal sürece konu edilen davranışların esasen mesleki faaliyet ile ilgisi olmayan, mahremiyet alanına dahil özel yaşam eylemleri olduğu anlaşıldığından, başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Şeklindeki kararı da aynı doğrultudadır.

Not: Meslekten Çıkarma Cezası verilen arkadaşımızın tekrar göreve dönmesi için İdare Mahkemesine, avukatlarımız tarafından iptal davası açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.