İFTİRA ATTIĞI İDDİASINDAN DOLAYI ADAY MEMURUN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMESİ

Sizden Gelenler:
Aday Polis memuru olarak görev yapmaktayken hakkımdaki şikayet üzerine bir bayana İftira attığım gerekçesiyle 6 ay kısa süreli durdurma cezası aldım. Asaletim tasdik olmadığı için bu cezadan dolayı memuriyetten ilişiğim kesildi. Facebook hesabından bayana karşı atılan mesajların ekran görüntülerine dayanılarak bu cezayı aldım. İptali konusunda sizden yardım istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası ile bu ceza gerekçesiyle Memuriyetten İlişiğinizin Kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Memuriyetten Çıkartılmanıza gerekçe olan disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; bir bayan tarafından görev yapmış olduğunuz Emniyet Müdürlüğüne verilen şikayet dilekçesinde; kendisine iftira içerikli mesajlar gönderdiğiniz iddiasıyla hakkınızda soruşturma başlatıldığı, söz konusu mesajların gönderildiği Facebook ekran görüntülerinin dosyaya eklendiği, bu bayanı daha önceden tanımadığınızı beyan ederek suçlamaları kabul etmediğinize dair ifade verdiğiniz, mesajların gönderildiği ekran görüntüsündeki profilin şahsınıza ait olduğu değerlendirilerek “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” maddesinden 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası ile tecziye edildiğiniz ve aday memurun maaş kesimi veya üstü bir ceza alması durumunda memuriyetten ilişiğinin kesilmesini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57.maddesi uyarınca Memuriyetten İlişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Öncelikle dosyada İftira suçunun unsurları oluşmamıştır. İftira suçu; hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir (TCK m.267).

Ancak iddia edilen bu mesaj içeriklerinde, bayan hakkında idari bir yaptırım uygulanmasını gerektirecek ibare bulunmamasından veya mesajin sadece bayana gönderilerek, yetkili bir birime gönderilmemiş olmasından dolayı fiilin “İftira” olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Örnek verecek olursak; A isimli şahsın suç işlemediğini bilmenize rağmen, arkadaşınıza hitaben “A isimli şahıs hırsızlık yapmıştır” şeklindeki söylem İftira niteliği taşımaz. Ancak A isimli şahıs hakkında savcılığa şikayette bulunursanız, konu o zaman İftira suçunu kapsayacaktır.

Nitekim Facebook sayfası ekran görüntülerinin tek başına delil olarak değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu ekran görüntüleri üzerinden yaptığımız incelemede şahsınızın isminde çok sayıda profil sayfası olduğu, ID adresinin olmaması sebebiyle kullanıcının tespit edilemediği, ayrıca üyelik hesaplarına erişim sağlanan IP adresinin temininin merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan siteden sağlanması gerektiği, sitenin ülkemizde temsilciliği bulunmadığından IP adresi de temin edilemediğinden facebook adresine konum olarak bulunduğunuz bölgeden giriş yapılıp yapılamadığına dair tespitte bulunulamayacağı açıktır.

Hakkınızda şikayette bulunan bayan ile öncesinde bir tanışıklığınızın veya bir arkadaşlık ilişkisi yaşadığınıza dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı, bu durumda bayanın belirttiği mesaj içerikleri incelendiğinde, bayanı önceden tanıyan ve bilen birisi olarak değerlendirilmenizin; hayatın olağan akışına aykırı olduğu hususları göz önüne alındığında, söz konusu mesajların şahsınız tarafından gönderildiği hususunun her türlü şüpheden uzak, açık ve kesin delillerle ortaya konulamadığından, varsayım sonucu verilen cezada hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Bu durumda söz konusu mesajların şahsınız tarafınızdan gönderildiği konusunda kesin tespitler bulunmadığından, sadece bir ekran görüntüsüne dayanılarak tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezası ile bu ceza gerekçesiyle memuriyetten İlişiğinizin kesilmesine dair işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.