HASTALIK RAPORUNDA MÜSTAFİ SAYILMA

Soru:

İyi günler memurlarhukuk.net, özel hastane tarafından rahatsızlığım için bana 10 gün istirahat raporu verilmişti. Daha sonra çalıştığım emniyet beni usul ve fen incelemesi için Eğitim Araştırma Hastanesine gönderdi ve hastane, aldığım 10 günlük raporu bozdu. Sonuç ise 10 gün göreve gelmemekten Müstafi sayıldım. İdare mahkemesine görevime dönmek için dava açacağım ne yapabilirim .

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, hakkınızda tesis edilen bu işlemin hukuki sakatlıklarından birkaç tanesini açıklayalım.

Konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşü şu şekildedir:

Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi gerektiği değerlendirilmekte olup, bahsi geçen hastalık raporunun mezkur Yönetmelikte belirtilen sürede kamu kurum ve kuruluşlarına intikalinden sonra memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,

– Devlet memurunun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği,

 

– Hakem hastane sağlık kurullarınca Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise ilgilinin hastalık raporlarında belirtilen sürede izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği, mütalaa edilmektedir. Şeklindedir.

Devlet Personel Başkanlığının bu görüşüne dayanılarak, size verilen 10 günlük istirahat raporunun fenne aykırı olduğundan bahisle, hakkınızda Müstafi işlemi yapılması hukuka aykırıdır.

Şöyle ki;

Anayasa’nın 128.maddesinde: Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Hükmü amirdir.

Gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, gerek ise 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda; istirahat raporunun, fen yönünden aykırı olduğu tespit edildiğinde, ilgiliye, ” istirahat raporunun süresi kadar göreve gelmemekten işlem yapılacağı ” şeklinde bir husus bulunmamaktadır.

Sadece, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı dayanak alınarak, hakkınızda, Müstafi sayılma gibi ağır bir işlem tesis edilmesinde, Anayasa ile güvence altına alınmış olan ” ORANTILILIK İLKESİ ” de ihlal edilmiştir.

 

Not: Hakkında haksız ve hukuka aykırı olarak Müstafi Sayılma işlemi tesis edilen arkadaşımızın, yeniden göreve dönmesi için, Avukatımız tarafından İdare Mahkemesine İptal davası açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.