Hakkındaki soruşturma gerekçesiyle PAEM den ilişiği kesilen Polis Memurunun; Komiser Yardımcısı olarak atanmasına dair kazandığımız dava

Hakkındaki soruşturma gerekçesiyle PAEM den ilişiği kesilen Polis Memurunun; Komiser Yardımcısı olarak atanmasına dair kazandığımız dava


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net