Hakaret-Silahlı Tehdit suçundan dolayı geçmişte 1 yıl 2 ay HAGB alan Pomem Öğrencisinin okuldan ilişiğinin kesilmesi sonucunda aldığımız İPTAL KARARI

Hakaret-Silahlı Tehdit suçundan dolayı geçmişte 1 yıl 2 ay HAGB alan Pomem Öğrencisinin okuldan ilişiğinin kesilmesi sonucunda aldığımız İPTAL KARARI


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net