HAGB SEBEBİYLE MESLEKTEN ÇIKARMA.

Soru:

Mağdur olduğum bir konuda sizlerden destek bekliyorum. Görevi kötüye kullanmaktan dolayı adli olarak 8 ay ceza aldım ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi. İdari olarak da yetkisini kötüye kullanmaktan Meslekten Çıkarma Cezası aldım. Mesleğe dönebilir miyim?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçundan verilen Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı sonrası tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, Meslekten Çıkarma işleminin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesine göre “hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.”

 

HAGB kararı kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı değildir. Kanunun açık ve kesin ifadesine göre sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmayacak olan bir kararın gerekçe gösterilerek Meslekten Çıkarma Cezası verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Nitekim Danıştayın yerleşmiş kararları da bu doğrultudadır.

 

Hakkkınızda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sizin hakkınızda hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle, memuriyetine engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmamıştır.

 

“Görevi Kötüye Kullanma Suçu” aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. İşlendiği iddia edilen suçun oluşup olmadığı, ancak ceza mahkemesince verilen kesinleşmiş bir karar ile belirlenebilir.

 

Nitekim, hakkınızda verilmiş kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. HAGB kararı kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığından dolayı “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediğinizden bahisle, Mestekten Çıkarma gibi ağır bir ceza verilemez.

 

Bu konuyla alakalı DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu bir kararında ; Bu bağlamda, hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. Maddesinin 6. fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan davacı hakkında anılan suçu işlediğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir kararın bulunmadığından davacı hakkında verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında hüküm tesis etmiştir.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, bu suçu işlediğinizden bahisle verilen Meslekten Çıkarma Cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.