Güven Duygusunu Sarsma İddiası

Sizden Gelenler:
Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapmaktayım. Ev sahibi ile aramda birtakım anlaşmazlıklar yaşandı. Aynı zamanda üniversite eğitimi aldığım için üniversiteden hem bayan hem de erkek pek çok arkadaşım evde misafirim oluyordu. Ev sahibi şikayet ederken eve sürekli bayan şahısların geldiğini de belirterek hakkımda şikayette bulundu. Sonuç olarak jandarmaya olan güveni sarsmak fiilinden 6 ay kısa süreli durdurma cezası verilmiş. Bu cezanın iptali için yardımlarınızı istiyorum.

CEVABIMIZ:

Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen 6 ay kısa süreli durdurma ve brüt aylığınızdan 1/4 oranında kesinti yapılmasına dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına dayanak olan dosyanızı incelediğimizde; yaklaşık 4 aylık süre zarfında eve ait kira, elektrik, su ve yakıt parasını ödemediğiniz, eve geliş ve gidiş saatlerinde eve bayan getirdiğiniz, bina içerisinde yaşayan ev sakinlerini gürültü yaparak rahatsız ettiğiniz, binanın huzurunu bozduğunuz yönünde ev sahibinin çalıştığınız kuruma vermiş olduğu dilekçe üzerine hakkınızda soruşturma başlatıldığı, ev sahibi tarafından bu süre zarfında kira, yakıt, elektrik ve su faturasını ödemediğiniz iddia edilmiş ise de; bu durumu belgeleyecek herhangi bir somut delil bulunmadığı, ancak evde kaldığınız süre boyunca gürültü yaptığınız, eve bayan getirdiğiniz, apartmanın huzurunu bozduğunuz, ev sahibi, kapıcı ve ayrıca alacak verecek ilişkisi bulunmayan apartman sakini bir kişinin ifadesi ile sabit olduğu belirtilerek “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak”  maddesinden cezalandırıldığınız görülmektedir.

Söz konusu iddianın yürüttüğünüz mesleği ilgilendirecek ehemmiyeti bulunmaması kapsamında; bu soruşturma ile Özel Hayatınızın Gizliliğinin ihlal edilmesine sebebiyet verilmiştir. Bireyin kamusal bir göreve talip olmasıyla bazı kısıtlamalara tabi tutulmayı kabul ettiği varsayılmakta ise de; sadece mahremiyet alanı kapsamında kalan iddia nedeniyle birtakım yaptırımlara maruz kalmanıza dair bu durum, ancak kamusal menfaatin söz konusu yaptırımı gerekli kıldığı ve anılan davranışa oranla ölçülü olduğu takdirde özel hayatın gizliliği hakkı yönünden sorun oluşturmayacaktır. Olayımızda ise böyle bir durum olmadığı açıktır.

“Özel hayat” kapsamında ikametinizde kadın vatandaşlarla (arkadaş, kız arkadaş, nişanlı, akraba, iş arkadaşı) görüşmenize engel teşkil edecek bir mevzuat  olmadığından, ceza evrakında yer verilen “eve bayan getirme” şeklinde bir ibareye yer verilmesi suretiyle, salt ikamet edilen yere kadın şahıslarla gelmenin tek başına bir disiplin suçu oluşturduğunun hukuken kabul edilemeyeceği, dolayısıyla bu durumun “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlar” olarak nitelendirilmeyeceği, öte yandan; gürültü yaparak apartmanın huzurunu bozduğunuz durumuna yönelik olarak; tüm apartman sakinlerinin ifadelerinin alınmadığı, alacak verecek ilişkisi olan kişi ile kapıcının ifadesi dışında sadece 1 apartman sakininin ifadesinin alındığı, gürültünün boyutu ve mahiyeti açısından da ortada bir tespitin bulunmadığı görülmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler ışığında hakkınızda tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince iptaline karar verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.