GÖZ DERECELERİ NEDENİYLE POMEM’DEN İLİŞİK KESİLMESİ

Soru:
Polis Okulundan çıkarılma konusunda sayfanızdan hukuki destek istiyorum. Sol gözümün 1.5, sağ gözümün 1.75 olmasından dolayı 20. dönem pomem’den ilişiğim kesildi. İlişiğim kesildikten sonra Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile göz dereceleri 2’ye kadar olanlar sağlam kabul edildi. Eski yönetmeliğe göre ilişiğimin kesildiğini gerekçe göstersek yeni yönetmelikten faydalanıp okula dönebilir miyim?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre “göz derecelerinizin istenilen standartta olmadığı gerekçesiyle” Pomem’den ilişiğinizin kesilmesi yolundaki işlem hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görmekteyken, her iki göz değerinin 1’i geçtiği gerekçesiyle Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-IV-A maddesine göre ‘’POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ‘’ şeklindeki kararla okuldan ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Okuldan ilişiğinizin kesilmesine gerekçe olarak gösterilen IV- GÖZ HASTALIKLARI başlıklı yönetmelik maddesinde: ‘’ Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptriyi geçemez ‘’ hükmü mevcut iken ilişiğinizin kesilmesinden sonra E.T.S.Ş.Y’nde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Sol gözünüzün 1.5, sağ gözünüzün ise 1.75 değerinde olduğu, bu değerlerin yönetmelikte belirtilen 1 standartını geçtiği sebebiyle her ne kadar okuldan ilişiğiniz kesilmiş ise de; 03.01.2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile ilişiğinizin kesilmesine gerekçe olan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede ilişiğinizin kesilmesine sebep olan durum, adayın polis öğrencisi olmasına engel teşkil etmemektedir.

Yeniden düzenlenen yönetmelik maddesinde: ‘’ görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda – 2 Diyoptriyi geçemez.” Hükmü amirdir.
Bu durumda; yürürlükten kaldırılan yönetmelik maddesine göre hareket edilerek “1 Diyoptri“ standartına uymadığınız gerekçesiyle okuldan ilişiğiniz kesilmiş, ancak sonraki düzenleme ile birlikte, aranan değer 1 şartından 2’ye çıkartılmıştır.

Bu durumda yeni düzenlemeden sonra gözlerinizdeki değer aralıkları yönetmeliğe göre uygun standarta gelmiştir. Sonuç olarak yönetmelik maddesinin değiştirilmesi ile birlikte mevcut sağlık durumunuz Polis Öğrencisi olmanız için yeterli olup, okuldan ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı bir hâl almıştır.

Kazanılmış Hak İlkesi, Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biridir. Hukukun genel İlkelerinden olan, hukuki güven ve istikrar ilkeleri ile yasa ve idari işlemlerin kural olarak lehe olan durumlarda geriye yürürlüğü ilkesi ve bu ilkelerle doğrudan bağlantılı olan kazanılmış haklara saygı ilkesi hukuk devletinin temel unsurları arasında yer alırlar.

Kazanılmış haklara saygı gösterilmesi, hukuk devleti olmanın unsurlarından olup, devlet ve idaresine katılanlar bakımından da bir yükümlülüktür. Sübjektif hakkı kazanan kişinin, bu hakkı elde etmesi ve kullanmaya başlamasının engellenemez olduğu açıktır.
Nitekim dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması hukukun genel ilkesidir.

Mevzuat değişiklikleriyle kişilerin lehine bir durum oluşması halinde, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girdikten sonraki olaylara ve kişilere uygulanırken, daha önceki kurallara tabi olan kişilere uygulanmaması Hukuk Devleti ilkesine, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmayacağından bu ilkenin İdare Hukukunda da geçerli olduğu şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda Pomem’den ilişiğinizin kesilmesi yolundaki işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.