Göreve Gelmemek’ten aday memurun ilişiğinin kesilmesi

Sizden Gelenler:
Çalışmalarınızdan dolayı çok memnunuz. Ben çarşı ve mahalle bekçisi olarak görevliydim. Asaletim henüz tasdik olmamıştı,  yani aday memurdum. Göreve gelmemek maddesinden maaş kesimi cezası aldım ve bu ceza gerekçesiyle ihraç oldum. 5 günlük yıllık izne ayrılmıştım. Yıllık iznimin 5. gününde istirahat raporu aldım. Rapor bitimi göreve saat 11’de gidebildim. Sonuç olarak 3 saat geciktiğim için maaş kesimi ile cezalandırıldım ve aday memur olduğum için ihraç oldum. Mesleğe geri dönmek istiyorum yardımcı olur musunuz ?
 
CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz, hakkınızda tesis edilen 3 günlük aylıktan kesme cezası gerekçesiyle memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine yönelik işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince bu cezanın iptali ile Mesleğe iade edilmeniz gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.
 
Memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine yönelik dosyanızı incelediğimizde; EGM bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi – aday memur olarak görevliyken 11.02.2019 tarihinde 5 günlük yıllık izne ayrıldığınız, 15.02.2019 tarihinde tarafınıza 7 gün istirahat raporu düzenlendiği, rapor bitimi 22.02.2019 tarihi saat 11.30’da göreve gittiğiniz, bunun üzerine mesai başlangıcı olan saat 08.00’de görevde hazır bulunmadığınız gerekçesiyle “kabul edilebilir özrü olmaksızın 24 saate kadar göreve gelmemek” maddesinden hakkınızda 3 günlük aylık kesimi cezası tesis edildiği ve bu ceza gerekçesiyle aday memur olmanızdan bahisle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57.maddesi kapsamında ‘’maaş kesimi veya üstü ceza alan aday memurların memuriyetten ilişiğinin kesilmesini öngören’’ yasa maddesi uyarınca memuriyetten ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.
 
Dava konusu işlemin hukuka aykırılığını öne çıkaran 4 ana başlık vardır.
 
1- 24 saate kadar göreve gelmemek maddesinden ceza verilebilmesi için personelin, isnat edilen tüm gün boyunca göreve hiç gelmemesi gerekmektedir. Nitekim madde hükmünde ‘’gelmemek’’ deyimi kullanılmıştır. Ancak siz sabah saat 11 suları da olsa o gün görevine gitmişsiniz . Bu konunun ancak ve ancak; kanunda uyarı cezası ile yaptırıma bağlanılacağı öngörülen ‘’mesaiye geç gelmek’’ maddesi ile ilişkilendirilmesi gerekecekti.
 
 
2- 11.02.2019 tarihinden geçerli beş(5) gün yıllık izin aldığınız,  yıllık  izinde iken  rahatsızlanmanız üzerine 15.02.2019 tarihinden geçerli tarafınıza 7(yedi)   gün istirahat raporu verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda yıllık  iznin 5. gününe denk gelen 15.02.2019 tarihinde 7 günlük rapor verildiği için almış olduğunuz yıllık izninden 1(bir) gün artmıştır. 22.02.2019 tarihinde göreve başlamanız istenmiş ise de; yıllık izniniz devam ederken verilen rapor uyarınca yıllık izinden 1(bir) artık gün kalması münasebetiyle; bu 1 (bir) günlük yıllık izin süresinin rapor bitimi göreve başlamanız gereken 22.02.2019 tarihine eklenmesi, dolayısıyla 22.02.2019 tarihinde de izinli sayılmanız gerekmektedir.
 
Hastalık İzninin Bitiş Tarihinin Yıllık İznin Bitiş Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Rastlaması Hali
 
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik'in Yıllık İzinde HastalanmaHalini düzenleyen 6'ncı maddesinde; "Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar. Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." hükmüne yer verilmiştir. 

Her ne kadar ifadenizde bu konuyu hiç belirtmemiş olsanız da; bu durumda yıllık izinden  artık kalan 1 (bir) günlük sürenin devreye gireceğini düşünmüş olmanız gayet makuldür. Dolayısıyla haklı beklenti içine girdiğiniz görülmektedir. ( bu hususlar bizim ekleyeceğimiz savunmalardır ) Gerek yargı kararları, gerek öğretideki ortak tanımlamalara göre ‘’haklı beklenti’’ idarenin ister bir taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleridir. Bu bağlamda, önceden oluşmuş hukuksal durumların (Yıllık İzinde Hastalanma Halini düzenleyen 6'ncı maddesi), sonradan yapılacak işlemlerle dikkate alınmaması; hukuktan beklenen güvenle bağdaşmayacaktır. Sonuç itibarıyla, ilgililerin haklı beklentilerinin gözardı edilmemesi gerektiğinden, yıllık iznin son gününde size verilen istirahat raporu üzerine, izinden kalan 1 günlük sürenin; raporun  bitiş tarihinden itibaren işleme alınması ve başlama yapmanız gereken sürenin 23.02.2019 tarihi olarak öngörülmesi gerekmekteydi.
 
 
3- Rapor bitimi sadece 3 saat geç gelmeniz sebebiyle mesleğinizden ilişiğinizin kesilmesine neden olan bu ceza ile tecziye edilmeniz; hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
 
 
4- Söz konusu maddeden ceza verilebilmesi için ‘’gelmeme’’ durumunun bir mazerete dayanıp dayanmadığının tespit edilmesi, bu durumun uzun süreli olup olmaması ve geç gelmek fiilinden kaynaklı hizmette bir aksama yaşanıp yaşanmadığının araştırılması gerekmektedir.
 
 
Her ne kadar belirtilen tarihte saat 08.00’da görev yerine gelmediğiniz açık ise de; bu eyleminiz kabul edilebilir bir mazerete dayanmaktadır. Görevinize istenen saate gelmemenizde; kasıtlı veya art niyetli bir düşünceniz bulunmamaktadır. Rahatsızlığınızın nüksetmesinden dolayı ağrılarla uyanmış, 22.02.2019 tarihinde; yıllık  izninden kalan 1(bir) günlük iznin devreye gireceğini düşünmüş, yeniden muayene olmak için hastaneye gidecek iken; sabah saatlerinde şube personeli tarafından aranmanız üzerine apar topar şubeye doğru hareket etmiş ve bulunduğunuz  ilin yoğun trafiği üzere ancak saat 11 sularında şubeye intikal edebilmişsiniz. ( bu hususlar bizim ekleyeceğimiz savunmalardır )
 
Şahsınız tarafından işlendiği ileri sürülen ‘’ kabul edilebilir özrü olmaksızın 24 saate kadar göreve gelmemek’’ fiilinin maddi gerçeğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi gerekmektedir. Sizin bahse konu zaman diliminde  artık kalan 1 gün yıllık izninizin devreye gireceğini düşünmeniz, zaten rahatsızlığınızdan ötürü tam iyileşmemiş olmanızdan dolayı sabah saatlerinde hastaneye gidecek iken şube personeli tarafından aranmanız üzerine hemen yola çıkarak saat 11 sularında şubeye intikal ettiğiniz hususu kapsamında, bu mazeretlerinizin bir özür olarak kabul edilmesi gerektiği, bu durumun alalade bir mazeret olmadığı, zaten kanun hükmünde geçen mazeret ibaresini; belirttiğimiz unsurlar kapsamında ‘’yeteri kadar kabul edilebilir’’ şartları bulunan kişileri kapsamamasının uygun olmayacağı konusunun bir bütün olarak değerlendirilmesinde, size isnat edilen eğilimin sübuta ermediği açıktır.

‘’Personele göreve gelmemek’’ fiilinden  ceza verilebilmesi için ‘’gelmeme durumunun‘’ kabul edilebilir bir mazerete dayanmaması gerekmektedir. Oysaki size  öncesinden istirahat raporu verilmiş olması hususlarının bir arada değerlendirilmesinde  disiplin bozucu bir eylemin bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla beyanlarınız hayatın olağan akışına uygundur.
 
Göreve gelmeme saikiyle hareket etmediğiniz, bu eyleminizin; iradeniz dışında gerçekleşen rahatsızlığınızın tekrar nüksetmesi durumuna  dayandığı hususları önem arz etmektedir.
 
Bu durumunuzun kabul edilebilir bir mazerete dayanması, hizmette gecikme veya aksama yaşanmamış olması, görev faaliyetlerinin yerine getirilmesinde herhangi bir eksiklik veya aksamaya neden olduğu yönünde bir tespit bulunmadığı, rahatsız olduğunuz hususunun ‘ doktor tarafından istirahat raporu verilmiş olmasından dolayı’ mazeretinizin doğrulandığı hususlarının bir arada değerlendirilmesinde; ‘’göreve mazeretsiz olarak gelmemek’’ fiilini işlediğinizden söz edilemeyeceği açıktır.
 
Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda;  söz konusu disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptali ile mesleğe iade edilmenize dair karar verilmesi gerekecektir.
 
Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.