GÖREVDE YARALANAN POLİSE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Yürüttüğümüz bir operasyon esnasında ayağımdan vuruldum ve 2 ay raporlu kaldım. Ayağımda hafif şekilde hareket kaybı oluştu. Vazife malülü olabilmek için evraklarımı yolladım ancak ciddi bir noksanlık oluşmadığı gerekçesiyle SGK’dan red cevabı verildi. Dava açmayı düşünüyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, görev esnasında yaralandığınızdan dolayı vazife malüllüğü haklarından faydalanma talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, haklardan faydalanmanız için İdare Mahkemesince “işlemin İptaline” karar verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Vazife malüllüğü talebinizin reddine dair dosyanızı incelediğimizde; polis memuru olarak görevli olduğunuz bir tarihte katıldığınız operasyon sonucunda şüpheli şahsın ateş ettiği silahtan çıkan merminin sekmesi suretiyle ayağınızdan yaralandığınız, akabinde hakkınızda 2 ay iş göremez raporu düzenlendiği, konuyla ilgili vazife malüllüğü talebinize “ yeterli noksanlık bulunmadığı” gerekçesiyle olumsuz cevap verildiği görülmektedir.

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu’nda bulunan 44. maddesinde, her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere malul denileceği ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümlerinin uygulanacağı; 45. maddesinde, malullüğün, iştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olması halinde buna (vazife malullüğü) ve bunlara uğrayanlara da (vazife malulü) denileceği kurala bağlanmıştır.

5434 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen maddeleri uyarınca, vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğan nedenlerle vücutlarında oluşan arızalar veya yakalandıkları hastalıklar nedeniyle vazifelerini yapamayacak duruma girenler vazife malulü kabul edilmektedir. Anılan düzenlemeye göre, kamu görevlisinin malul veya vazife malulü kabul edilmesinde; 5434 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aynı Kanun’un 50. maddesinde yazılı malullük raporlarını inceleyerek karara bağlamakla görevli Sağlık Kurulu tarafından, kamu görevlisinin yakalandığı hastalık veya vücudunda meydana gelen arıza nedeniyle ”görevini yapamayacak duruma gelip gelmediği” ve bu durumun “vazifesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı” tespit edilerek bunun sonucuna göre vazife malullüğü hakkında karar verilmektedir.

Katıldığınız operasyon sonucu yaralanmanıza dair olayda; 2559 sayılı Kanunda tanımlanan “görevinizi yapamayacak duruma gelmediğinizden “ bahisle vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiş ise de; öncelike icra ettiğiniz mesleğin gereği olarak katıldığınız operasyon sonucu yaralandığınızın açık olmasından dolayı, “yaralanma olayının; görevinin neden ve etkisiyle oluştuğunun” kabulü gerekmektedir. 

Bu yaralanmanın meydana getirdiği kısıtlılık veya noksanlık hali için “görevinizi yapamayacak derecede hareket veya fonksiyon kaybı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla hakem hastaneye sevk edilerek, buradan verilecek rapora göre vazife malülü talebinizin değerlendirilmesi” gerekecek iken; inceleme yapılmaksızın doğrudan talebinizin reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Bu durumda, yaralanma olayının 5434 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamında gerçekleştiğinin kabulü suretiyle talebiniz hakkında bir karar verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen red işlemi hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; vazife malüllüğü talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesince iptaline karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.