GÖREVDE UYUMA İDDİASI İLE VERİLEN CEZA

Soru:
Sayın Memurlar Hukuk Sayfası, polis memuru olarak görev yapmaktayım. Görevdeyken gece saatlerinde şubenin içinde sandalyede otururken denetlemeye gelen müdür tarafından uyuduğum iddiasıyla hakkımda rapor tutulmuştu. Aslında uyumuyordum, ellerim alnımın üstünde olacak şekilde başımı sandalyeye yaslamıştım. Tutulan bu rapor sonucunda görevde uyuma maddesinden 16 Ay Kıdem Durdurma Cezası verilmiş. Cezanın İptali konusunda yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, görevde uyuduğunuz iddiasıyla şahsınız hakkında tesis edilen 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; yapılan soruşturma kapsamında şahsınızın, birlikte görev yapan ve aynı eylemden dolayı ceza alan diğer polis memurunun ve nöbetçi müdürün şoförü olan polis memurunun ifadelerine başvurulduğu, alınan bu ifadelere ve nöbetçi müdür tarafından tutulan rapora dayanılarak da söz konusu disiplin cezasının verildiği; ancak soruşturma kapsamında alınan ifadelere bakıldığında, şahsınız ve birlikte görev yapan diğer polis memurunun görev sırasında uyumadığınızı beyan ettiğiniz, nöbetçi müdürün şoförü olan polis memurunun ise; kendisinin emniyet binası dışında beklediğini ve polis memurlarının uyuyup uyumadıklarını görmediğini ifade ettiği ve şahsınıza isnat olunan fiilin sübuta erdiğine dair nöbetçi müdür tarafından tutulan rapor dışında başkaca bir delil olmadığı ve denetim görevini yapan nöbetçi müdür tarafından, şoförü olan polis memuru ile birlikte şahsınızın uyuyup uyumadığının tespit edilerek bir tutanağa bağlanma olanağı varken, şoför bina dışında bırakılarak bu tespitin yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda uyuduğunuz iddiasının kesin ve inandırıcı deliller ile ortaya konulamadığı açıktır. Disiplin soruşturmalarında hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut, her türlü şüpheden uzak, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde yargılama yapılması gerekmektedir.

Soruşturma raporunda, itibar edilebilir nitelikte somut herhangi bir bilgi ve belge bulunmadan, nöbetçi müdürün tek başına denetim yaparak, olay anını şahitli olarak tutanak ile tespit etmeden, sadece şubede şahsınızın uyur vaziyette görüldüğünün bir rapor şeklinde müdürüyet makamına iletmesi sonucu, şahsınıza verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer yandan İdare Mahkemeleri “görevde uyuma” suçunun oluşması için memurun uyuma niyetiyle (saikiyle) hareket edip etmediğine bakmaktadır. Örneğin uzanmak için birden fazla sandalyenin yan yana konulması, ayakkabıların çıkarılması, vücudun bütün bölgesinin yerle temas etmesi vb. unsurların olup olmadığı incelenmektedir. Kaldı ki cezaya maruz kaldığınız olayda böyle bir durumun söz konusu olmadığı görülmektedir.

Bir insanın çok küçük bir alanda ve sıcak bir ortamda 12 saat boyunca daima dikkatli olarak görev yapması mümkün değildir. Böyle bir durumda dikkatinizin dağılması ya da yorgunluk sebebiyle vücudun dinlenmesi için başınızı sandalyeye yaslamanız son derece doğal bir eylemdir. Bu durumun “görevde uyumak” şeklinde nitelendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır. Hakkınızda rapor tanzim eden müdürün görev şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapması gerekirken bunun yerine, fiziki olarak engellenmesi imkansız bir davranış için şahsınızı cezalandırma yöntemini seçmiş olması da kendisinin art niyetli olduğunun göstergesidir. Sonuç olarak; verilen bu disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.