GÖREV SIRASINDA KALP KRİZİ – VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI

Soru:

Sayın Memurlar Hukuk sayfası bir konuda sizden yardım istiyorum. Polis memuru olan eşim çevre koruma nöbetçisi olarak görev yaparken görev bitimine 1 saat kala kalp krizi geçirerek vefat etti. Nöbet kulübesinde eşimin tek başına çalışmasından dolayı cenazesi ancak nöbeti devralmaya gelen diğer polis memuru tarafından bulunmuştur. Eşimin görev esnasında vefat etmesi sebebiyle vazife malüllüğü olarak tarafımıza aylık bağlanması talebimiz, ölüm olayının görevin etkisiyle meydana gelmediği gerekçesiyle reddedildi. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için lütfen bize yardım edin.

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, eşinizin görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sebebiyle vefat eden polis memurunun varisleri olarak tarafınıza vazife malullüğü hükümlerine göre aylık bağlanmamasına dair işlem hukuka aykırı olup, söz konusu hükümlere göre tarafınıza aylık bağlanması talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 44. maddesinde; her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere malul denileceği ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümlerinin uygulanacağı;

45.maddesinde malullüğün, iştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olması halinde buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 49.maddesinde vazife malullüklerinin T.C. Emekli Sandığına yazı ile başvurmaları halinde, vazife malullüklerini belgelemeleri ve müstehak olmaları şartıyla müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren vazife malullüğü aylığı bağlanacağı; 67.maddesinde ise, 66.maddede sözü geçen dul ve yetimlerin; karı, koca, çocuklar, ana ve babadan oluştuğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere vazife malulü sayılabilmek için malullüğün hem vazifenin yapıldığı sırada meydana gelmesi hem de vazifeden doğmuş olması gerekmektedir.

İlgilinin görev esnasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği olayda, 19.00-08.00 saatleri arasında tek başına nöbet tutan polis memurunun rahatsızlandığı sırada çalışma şartları nedeniyle kendisine yardımcı olabilecek hiç kimsenin bulunmadığı dikkate alındığında vefat olayının, vazife esnasında ve vazifeli olunan yerin çalışma koşullarından, başka bir ifadeyle vazifenin neden ve etkisinden kaynaklandığı açıktır.

Bu itibarla, vazife sırasında ve vazifeden kaynaklanan vefat olayı nedeniyle varisler olarak tarafınıza vazife malullüğü hükümleri uygulanması gerekmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, vazife malullüğü hükümlerine göre aylık bağlanması talebinizin reddine ilişkin işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.