GERÇEK DIŞI RAPOR TANZİM ETMEKTEN MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ NE YAPMALIYIM

Soru:

Sayın memurlarhukuk, çok zor durumdayım. Trafik polisi olarak görev yaparken, tutanaklarda karışan bir rapor sonucu şahsıma gerçek dışı rapor tanzim etmekten Meslekten Çıkarma cezası verildi. Olay savcılığa gitti ve takipsizlik kararı verildi buna rağmen ihrac oldum. İptal davası açacağım ancak nasıl dava açılacağını bilmiyorum bana yardim eder misiniz?

Cevabımız:
Sayın takipçimiz öncelikle almış olduğunuz Meslekten Çıkarma Cezası için geçmiş olsun.
Hakkınızda isnat edilen suç aynı zamanda adli yargı konusuna girdiğinden, adli mercilerce hakkınızda bu suçu işlediğinize dair bir karar bulunmadığından, ihraç işlemi hukuka aykırıdır.

Nitekim,
DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas No : 2010/1313 Karar No : 2011/250 sayılı kararında;
Bu bağlamda, hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. Maddesinin 6. fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan davacı hakkında anılan suçu işlediğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir kararın bulunmadığı, bunun dışında dolandırıcılık suçu nedeni ile yapılan soruşturmanın da takipsizlik kararı ile sonuçlandığı anlaşıldığından davacı hakkında verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında hüküm tesis etmiştir.

Öte yandan Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”
Sözleşme’nin 6. maddesinin (2) numaralı fıkrası şöyledir:
“Kendisine bir suç isnat edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.”
Masumiyet karinesi, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alır. Bunun sonucu olarak kişinin masumiyeti “asıl” olduğundan suçluluğu ispat külfeti iddia makamına ait olup kimseye suçsuzluğunu ispat mükellefiyeti yüklenemez. Ayrıca hiç kimse, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez ve suçlu muamelesine tabi tutulamaz.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin 2013/1503 başvuru numaralı, 2/12/2015 tarihli
Resmi Gazetede 19.01.2016 tarihli 29598 sayı numarasıyla yayınlanan kararı da aynı doğrultudadır.

Not: Meslekten Çıkarma Cezası Alan bu arkadaşımızın mesleğe geri dönmesi için avukatımız İptal davası açacaktır.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.