GEÇMİŞTE KATARAKT AMELİYATI OLAN POMEM ÖĞRENCİSİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ

Soru:
Önceki yıllarda geçirmiş olduğum katarakt operasyonu gerekçesiyle 23. Dönem Pomem’den ilişiğim kesilmiştir. Dava yoluyla okula tekrar dönmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz
?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, sağlık şartlarını taşımadığınız gerekçesiyle Pomem’den ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, çıkarma işlemi hakkında İdare Mahkemesince Yürütmenin Durdurulmasıkararı verilmesi gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

İlişiğinizin kesilmesine dair dosyanızı incelediğimizde; eğitim gördüğünüz Pomem tarafından sevk edildiğiniz hastanece “her iki göz için sağ: tam 1, sol: tam 0.75, geçirilmiş lens kesafeti(katarakt) bulunduğundan dolayı Pomem Ögrencisi Olamaz” şeklinde rapor düzenlendiği, bu rapor uyarınca aranan sağlık şartlarını taşımadığınız gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesildiği görülmektedir. 

Geçirmiş olduğunuz katarakt operasyonu sonucu şuanki görme düzeyleriniz; Polis adayı olabilmeniz için gerekli şartları sağlamaktadır.
Nitekim bu durum çalışma gücünüze olumsuz bir etki yapmamakta olup, görmenizde en ufak bir görme kusuru bulunmadığı verilen raporda açıkça belirtilmiştir. 

Bu rapora göre; gözünüzde herhangi bir görme zorluğu veya görme rahatsızlığı zaten mevcut değildir. Olumsuz rapor veren doktorlar tarafından hakkınızda yanlış teşhis konulmuştur. 

Polislik mesleğinin özelliği gereği ileride bu mesleği yapacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinde bazı sağlık koşullarının aranması hizmetin gereği gibi işlemesi açısından önem taşımakla birlikte; bu koşulların, yerine getirilecek hizmetin aksatılmamasına yönelik olması, diğer bir anlatımla hizmetin gereklerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Aranılan sağlık koşullarına sahip olunmamasının hizmetin yerine getirilmesinde ne gibi sakıncalara neden olacağının hukuken kabul edilebilir objektif gerekçelerle ortaya konulması da gerekli bulunmaktadır.

Bu durumda görme oranlarınız aranan şartlara uymakta ve en ufak bir görme kusurunuz bulunmamaktadır. Öncesindeki bu ameliyat neticesinde gözleriniz ‘TAM ŞİFA’ bulmuştur. Herhangi bir görme zorluğu da mevcut değildir. 

Polis adaylarının Sağlık Şartlarına dair yönetmelikte göz sorunlarına ilişkin, “Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır” ve “Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder” ibareleri 2012 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. BU ANLAMDA HERHANGİ BİR CERRAHİ İLE DÜZELTİLEBİLİNEN VE GÖRME AÇISINDAN YETERLİLİĞİN SAĞLANABİLDİĞİ DURUMLARDA ADAYIN POLİS OLMASINDA ENGEL BİR DURUM YOKTUR.

YUKARIDA YAZDIĞIMIZ SONUÇLARA GÖRE HEM AMELİYAT SONRASI RAHATSIZLIĞINIZIN STABİLLEŞMESİ, HEM DE REFRAKSİYON SONUÇLARI AÇISINDAN POLİS OLMANIZA ENGEL BİR DURUMUNUN KALMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Nitekim Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hakkında bazı sağlık kuruluşları tarafından; eski tarihlerde hazırlanan ve güncel tedavileri kapsamayan veya açığa kavuşturmayan yönetmelik hükümleri nedeni ile kararlarda karışıklık yaşandığı, hükümlerin günümüz şartlarına göre güncellenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

BU ANLAMDA BELİRTİLEN KURALLAR GEREĞİNCE; ARTIK KATARAKT AMELİYATI İLE TEDAVI EDİLMİŞ, GÖRME ŞARTLARINI SAĞLAYAN ADAYLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.

Geçmiş dönemde olduğunuz ameliyat sonucu yönetmeliğe uygun bir şekilde tedavi olduğunuz, bu tedavi sonrası gözünüzün tam ve sağlıklı bir hale geldiği hususlarının birlikte değerlendirilmesinde; okuldan ilişiğinizin kesilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; dönem kaybı olmamanız için ilişik kesme işlemi hakkında İdare Mahkemesi tarafından “İvedikle YD KABUL” kararı verilmesi gerekecektir. 

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile okullardan ilişiği kesilen adayların bizlerle irtibata geçmeleri durumunda ilgili İptal davaları açılacaktır.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.