GECE KULÜBÜNDE TARTIŞMA YAŞAYAN POLİSE CEZA

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. İzinli olduğum günde bir gece kulübüne gittim. Gece kulübüne girişte silahımı bırakmam istendi. Bunun üzerine silahımı teslim etmeyeceğimi, silahlı girmeme izin verilmediği takdirde içeriye girmeyeceğimi belirterek, şahısların bana karşı saygısız üslubu üzerine tartışma yaşayarak kulüpten ayrıldım. Akabinde şahısların beni şikayet ettiğini öğrendim ve hakkımda asılsız iddiaları üzerine 6 Ay Kısa süreli Durdurma Cezası aldım. Cezanın İptalini istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; gece kulübünün koruma müdürü tarafından şahsınız hakkında yapılan şikayette; kendisini polis memuru olarak tanıttığı ve İl Emniyet Müdürünün koruması olduğunu beyan ederek gece kulübüne silahıyla girmeye çalıştığı, güvenlik turnikesinden geçmesi istenildiğinde ” Bana kimse kimlik soramaz, silahımı alamaz, sen de kim oluyorsun?” gibi sözler söylediği, kendisine 5188 sayılı Kanun uyarınca özel güvenlik görevlilerinin yetkileri hatırlatılmasına ve içkili yerlere silahla girilemeyeceği hususunda uyarılmasına rağmen uyarılarını hiçe sayarak kulübe silahla girdiği ve girerken de ”Benim başıma bir hal gelse siz koruyamazsınız, beni silahım korur.” dediği, özel güvenliklere görevlerini yaparken zorluk çıkardığı ve hakaret ettiği öne sürülerek, şahsınız hakkındaki bu iddialar üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı; olay anına ilişkin güvenlik kamerası kaydının bir kopyasının CD ortamında idareye verildiği, disiplin soruşturmasında; söz konusu CD’de ses kaydı bulunmadığı, görüntülerden ise şahsınızın bu özel güvenlik görevlilerine karşı mukavemet etme şeklinde bir davranışının tespit edilemediği gerekçesiyle muhakkik tarafından ceza tayinine mahal olmadığı sonucuna ulaşıldığı, buna karşılık şahsınızın anılan gece kulübüne görev ve ziyaret amacıyla değil, eğlenmek amacıyla gitmesi karşısında, eğlence yerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak özel güvenlik görevlilerince belirlenen kural ve hususlara riayet etmesi yahut bu hususlara riayet etmeyi kabul etmeyerek, oradan ayrılması gerekirken eğlence yerinin özel güvenlik görevlileri ile tartışmaya girdiği, böylece hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçunu işlediğiniz sonucuna ulaşılarak 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziye edildiğiniz görülmektedir.

Disiplin Hukuku’nun temel ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan fiilin sabit ve kuşkuya yer vermeksizin ispatlanmış olmasıdır. Disiplin yaptırımı uygulanacak kişiye isnat edilen fiilin; gerektiğinde başvurulabilecek tanık, keşif, bilirkişi ve diğer kanıtlarla ispatlanması ve maddî gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir.Buna göre; disiplin yaptırımı uygulanacak kişi tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hâllerde “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince ilgiliye disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir. Bu durumda varsayım temelli olgulara dayanmaksızın, taşkınlık çıkardığınız iddiası hakkında dosyada net bir şekilde bilgi belge bulunmadığı görülmektedir.

Olayda; şahsınıza “saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilini işlediğiniz gerekçesiyle disiplin cezası verildiği anlaşılmakta ise de, gerek hakkınızda düzenlenen disiplin soruşturması raporunda olay anında sizle birlikte olduğu anlaşılan diğer polis memurunun ifadesi alınmayarak eksik soruşturma yapılması, gerekse de anılan ifadelerde ve dosyaya sunulan belgelerde şahsınızın özel güvenlik görevlilerine mukavemetinin, taşkınlık ya da benzeri tavır ve davranışlarının bulunmadığı görülmekle; isnat edilen “ saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak fiil ve davranışlarda bulunmak” fiilinin sübuta erdiğine dair iddianın kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahısınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.