EVLİLİK TAHKİKATI YAPTIRMADIĞI İÇİN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Benim gibi polis memuru olan eşim hakkında evlilik tahkikatı yaptırmadığım için 2016 yılında 4 Ay kısa süreli durdurma cezası almıştım. Cezanın İptali için İdare Mahkemesine dava açtım. Yeni çıkan kanunda evlilik tahkikatı yaptırmama durumunun bir cezası olmadığını belirtmeme rağmen tüzükle verilen cezalar addolunur maddesi ekli olduğu icin davayı kaybettim. Bölge İdare Mahkemesine itiraz etsem sonuç alır mıyım

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, evleneceğiniz kişi hakkında evlilik tahkikatı yaptırmadığınız gerekçesiyle “idareye haber vermeden evlenmek” maddesinden şahsınız hakkında tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İptali için açmış olduğunuz davada verilen “davanın reddi” yolundaki kararın Bölge İdare Mahkemesi’nce bozulması gerekecektir bu görüşümüzü izah edelim.

Evlendiğiniz bayanın da polis memuru olduğu düşüncesiyle evlilik tahkikatı yaptırmamanız üzerine Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüne göre hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; sonradan yürürlüğe giren 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de “idareye haber vermeden evlenme” şeklinde bir yaptırım maddesi bulunmamaktadır. Bunun üzerine EGM tarafından yayımlanan genelgede; evlilik işlemleri için tahkikat yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

682 sayılı KHK’nın geçici 1. fıkrasında; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre verilmiş olan disiplin cezaları, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmiş addolunur.” hükmüne yer verilmiş ise de; işlem tarihinde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde “idareye haber vermeden evlenmek” fiili 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış iken, bu durum 682 sayılı KHK’da suç olarak sayılmamıştır.

Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan lehe olan hükmün uygulanması ilkesi; işlendiği zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan bir fiil sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmış ise, sonraki normun daha önce işlenmiş olan fillere uygulanmasını öngörmektedir.

Kural olarak idari işlemlerin yargısal denetimi, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. Bu anlamda idari işlem niteliğindeki disiplin yaptırımının da tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetiminin yapılması gerekmekte ise de, ilke olarak suç ve cezada lehe olan normun uygulanması kuralının disiplin cezaları yönünden de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

Dolayısıyla, fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmü dikkate alınmalıdır. Nitekim Danıştayın kararları da bu yöndedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İptali için İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğunuz davada verilen “davanın reddi” yolundaki kararın Bölge İdare Mahkemesi tarağından bozulması gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.