EVLİLİK ÖNCESİ İL DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME.

Soru:

Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Herhangi bir talebimin olmamasına rağmen başka bir ile geçici görevlendirilmem yapıldı. Yapılan bu geçici görevlendirmenin süresi de belli değil. Evlilik düşünüyorum ve bu geçici görevin ne zaman biteceğinin belli olmaması beni büyük sıkıntıya soktu. Bu geçici görevlendirmenin iptali mümkün müdür ?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, şahsınız hakkında süresi belirtilmeyerek tesis edilen geçici görevlendirme işlemi hukuka aykırı olup, görevlendirmenin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

A iline geçici görevli olarak yapılan bu atamanızda; geçici görevlendirme suretiyle şahsınızın hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve bu görevlendirmede hangi somut görevi yapacağınız hususlarının belirtilmediği görülmektedir.

İdarelerin geçici görevlendirmeler konusundaki takdir yetkilerinin, görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı olduğu, geçici görevle görevlendirilen personellerin hangi somut görevleri yapacağının ayrıntılı olarak önceden ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. Bu işlem üzerine asıl kadronuzdan uzak kalmanız sebebiyle hak kaybına uğrayacağınız da açıktır.

Geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve geçici görevlendirmenin süresinin de önceden bildirilmesi gerekmektedir. Şahsınız hakkında tesis edilen geçici görevlendirmede; görevlendirilmenin ne kadar süre için yapıldığının belirtilmediği, bu şekil ile işlemin hukuken kabul edilebilir geçerli bir nedene dayanmadığı, idari yargı mercilerince geçici görevlendirme konusunda aranan koşul ve ölçütlerin bulunmadığı açıktır.

Diğer yandan 657 sayılı Kanunun Ek 8’inci maddesinde;

-Geçici olarak görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez.

-Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakatı aranır. Hükümleri bulunmaktadır.

Mezkur hükmün yürürlüğe konulma amacı, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi yanında personelin hak ve menfaatlerinin korunması ve görevlendirmelerden dolayı ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi olup, anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan altı aylık süre de bu amaçla getirilmiştir.

Bu durumda, geçici görevlendirme ile alakalı bir talebinizin olmaması ve görevlendirmenin süresi hakkında herhangi bir bilginin bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde şahsınız hakkında tesis edilen geçici görevlendirme işleminin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.