Eş durumu mazereti dikkate alınmayan Polis Memurunun şark iline yapılan atamasının bulunduğu şehirde henüz görev süresini doldurmadığından dolayı

Eş durumu mazereti dikkate alınmayan Polis Memurunun şark iline yapılan atamasının bulunduğu şehirde henüz görev süresini doldurmadığından dolayı


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net