EŞ DURUMUNDAN DOLAYI MEMURUN İPKA TALEBİ

Soru:
Değerli MemurlarHukuk ailesi, verdiğiniz hukuki destekten dolayı size minnettarız. Eşim A batı ilinde üniversite hastanesinde çakılı kadro işçi olarak çalışmakta. 2017 yılında eşimin bulunduğu A ilinden Doğu iline atamam yapıldı. Doğu iline yapılan bu atamam hizmet gereği emniyet tarafından 1 sene ertelendi. Bu yıl ise atamamın yapıldığı Doğu iline eşimin gelememesi sebebiyle ilk defa bu yıl eş durumundan ipka talebinde bulundum. Ancak eşimin A ilinden başka bir şehre naklen atamasının mümkün olmamasına rağmen ipkam kabul edilmedi. Eşimi A ilinde bırakarak atamamın yapıldığı Doğu iline gitmek zorunda kalacağım. İpka talebimin kabul edilmemesi durumuna dava açsam eşimin bulunduğu A iline geri dönebilir miyim?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, eşinizin A ilindeki bir hastanede işçi olarak çakılı kadrolu çalışması neticesinde eş durumu mazeretiyle yapmış olduğunuz birinci ipka talebinizin kabul edilmemesi işlemi hukuka aykırı olup, ipka talebinizin kabul edilmemesi işleminin İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 30 ve 38. maddeleri uyarınca emniyet mensuplarına eş durumu sebebiyle atamanın 3 yıl ertelenmesi imkanı tanınmıştır.

2017 yılında atamanızın A ilinden Doğu iline yapıldığı ve hizmetinize ihtiyaç duyulması sebebiyle bu atamanın kurum tarafından 1 yıl ertelendiği, içinde bulunduğumuz (2018) yılında ise; hastanede çakılı kadro işçi olarak çalışan eşinizin Doğu iline naklen atamasının mümkün olmaması sebebiyle ilk defa eş durumundan ipka talebinde bulunduğunuz ve bu ipka talebinizin kabul edilmediği görülmektedir.

Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümleri; aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşımaktadır.

Bu durumda İdare, yapacağı atamalarda aile bütünlüğünü gözetmek zorundadır. İlgili Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Emniyet Mensuplarının eş durumu dikkate alınarak Doğu atamalarında personelin 3 kez erteleme imkanı bulunmaktadır.

Söz konusu atama işleminizde 2017 yılında Doğu iline atamanızın yapıldığı ve hizmetinize ihtiyaç duyulması sebebiyle kurum tarafından atamanızın 1 yıl ertelendiği, 2018 yılında ise eş durumu sebebiyle ilk defa erteleme talebinde bulunmanıza rağmen erteleme talebinizin kabul edilmediği, eşinizin A ilinde Hastane bünyesinde çakılı kadro olarak görev yaptığı, eşinizin atamaya tabi personel olmadığı ve eşinizin Doğu iline atamasının yapılmasının olanaksız olduğu dikkate alındığında; eş durumu sebebiyle 3 kez erteleme hakkı tanıyan Yönetmelik gözardı edilerek, ipka talebinizin kabul edilmemesi yolundaki işlem açıkça hukuka aykırı olup, eşinizin bulunduğu A iline tekrar dönmeniz için İdare Mahkemesince iptal kararı verilmesi gerekecektir. İlgili mahkeme kararları da bu doğrultudadır.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.