EMEKLİYE AYRILMA TALEBİNDEN VAZGEÇME!.

Soru:

Değerli sayfa avukatları, Jandarma Albay olarak görev yapıyordum. Mayıs ayında emeklilik dilekçesi verdim. 2017 yılının Eylül ayı itibariyle emekliye sevk edilme talebim vardı. Emekliye ayrılma işlemlerim henüz sonuçlanmadan emekli olmaktan vazgeçtim ve bunu da Haziran ayında yani emekliliğe 3 ay varken dilekçe ile SGK’ya bildirdim. İlk dilekçeme istinaden sonradan gönderdiğim vazgeçme dilekçem kabul edilmedi ve şuan emekliye sevk edildim. Her ne kadar emekliye ayrılmak için dilekçe göndermiş olsam da sonradan vazgeçtim. Bu durumda Emekliye sevk edilmem mahkeme tarafından iptal edilir mi?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Albay rütbesinde görev yapmaktayken 2017 yılı Mayıs ayında gönderdiğiniz dilekçe ile 2017 yılı Eylül ayı itibariyle emekliye ayrılmak istediğinizi bildirdiğiniz, emeklilik işlemleriniz henüz onaylanmadan, Haziran ayında bu isteğinizden vazgeçmenize rağmen hakkınızda uygulanan emekliye sevk edilme işlemi hukuka aykırı olup, işlemin İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 26. maddesi hükmü uyarınca emeklilik onayından sonra emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değilse de, aynı Kanunun 39/b maddesi hükmü ile iştirakçilere, istek üzerine emekliye ayrılabilme bir hak olarak tanındığından, belirli bir tarih belirtmek suretiyle yapılan isteğe bağlı emeklilik talepleri yönünden, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin, iradi emekliliğin bir gereği olarak kabulü gerekmektedir.

 

Anılan Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, “emeklilik” Devlet memurlarına bir hak olarak tanınmış olup, isteğe bağlı olarak bu hakkın kullanılması durumunda, gerekli şartları taşımak kaydıyla, emekli olma zamanını saptama yetkisi, bu hakkı kullananın iradesine bırakılmıştır. Dolayısıyla emeklilik hakkına sahip Devlet memuru emeklilik işlemlerinin yürürlüğe gireceği tarihi kendisi tayin edecektir.

 

Diğer yandan belirli bir tarih belirtilmek suretiyle isteğe bağlı emeklilik taleplerinde, Devlet memuru emeklilik işlemlerinin onaylanması ile beraber bu onay tarihi itibariyle emekli statüsünü kazanmakta olup, bu tarih öncesindeki bir tarihte kişinin Devlet memuru statüsünden çıktığından ve emekli statüsüne girdiğinden söz edilmesi mümkün değildir. Devlet memurunun, emekli olmak için belirttiği tarihe kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde sahip olduğu tüm hak, yetki ve yükümlülükleri devam etmektedir.

 

2017 yılı Mayıs ayında gönderdiğiniz dilekçe ile 2017 yılı Eylül ayı itibariyle emekliye ayrılmak istediğinizi bildirdiğiniz ve emeklilik işlemleriniz henüz onaylanmamışken Haziran ayında emeklilik isteminden vazgeçtiğinizi idareye bildirmiş olmanız karşısında, vazgeçme talebinin kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, hakkınızda uygulanan emekliye sevk edilme işlemi hukuka aykırı olup emekliye sevk edilme işleminizin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.