EKSİK EVRAK İLE RESMİ İŞLEM YAPMAK – 3. SINIF EMN. MÜD.

Soru:
Sayın sayfa yöneticileri, bir konuda sizden hukuki yardım talep edecektim. 3. Sınıf Emniyet Müdürüyüm, Silah ve Patlayıcı Şube Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Şubemde görevli polis memurlarına bir konudan dolayı soruşturma açılmış ve bu soruşturmada bilgime başvurulmuştu. İfademde polis memurlarını koruduğum ve olayı gördüğüm gibi anlattığım için sürekli açığımı aramaya çalıştılar. Silah ruhsatı almak için yapılan başvuruda eksik belge ile işlem yaptığım gerekçesiyle “görevi savsaklama” maddesinden kınama cezası ile yargılandım, bu olay sonucu kurum zarara uğradığı gerekçesiyle ağır ceza olarak tarafıma maaş kesimi cezası verildi. Bu cezanın İptali konusunda sayfanızdan yardım istiyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, müdürü olduğunuz Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde eksik evrak ile işlem yapmanızdan ve bu olay neticesinde kurumun zarar gördüğü iddiasıyla üst ceza olarak şahsınız hakkında tesis edilen Maaş Kesimi Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; İl Emniyet Müdürlüğü’nde 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan şahsınız tarafından imzalanan bazı evraklarda “Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi” dosyalarında, sadece talep sahiplerine ait dilekçelerin bulunduğu, bunun dışında ilgili mevzuatın öngördüğü hiçbir belgenin bulunmadığının tespit edildiği, bu durumda, hukukun temel prensiplerinden olan kanunu bilmemenin mazeret olamayacağı, dolayısıyla görevli personelin yerine getirmekle yükümlü olduğu işlemlerde, bu hususu düzenleyen yürürlükteki mevzuat hükümlerine yeterince vakıf olması gerekmesi karşısında; şahsınızın patlayıcı madde taşımak için müracaatta bulunan firmalara eksik evrak ile patlayıcı madde taşıma izin belgesi tanzim ettiği ve bu işlemden kurumun zarar gördüğü iddiasıyla ceza ağırlaştırılarak hakkınızda Maaş Kesimi Cezası tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar görevin savsaklanması durumunda verilecek olan cezanın Devleti veya kişileri zarara uğratması halinde durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre idarelerce daha ağır bir disiplin cezası verilebilecek ise de, disiplin cezasına konu savsaklama eylemlerinin Devleti veya kişileri zarara uğrattığının veya hizmetin işleyişine yönelik olumsuz etkilerinin idarelerce açık, net ve somut bir şekilde bu konudaki disiplin soruşturmalarında yer verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda anılan eylemleriniz için Devletin zarara uğradığı veya hizmetin gecikmesine neden olduğu konusunda idarece somut olarak, her türlü şüpheden uzak bilgi ve belge ile ortaya konulamadığı, şahsınız hakkında açılan disiplin soruşturmasında bu yönde bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi disiplin cezasına konu aynı eylem nedeniyle hakkınızda “görevi kötüye kullanma” suçu isnadıyla açılan kamu davasında “üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat ettiğiniz görülmektedir.

Bu durumda, şahsınızın sübut bulan eylemi nedeniyle kınama cezasıyla tecziyeniz gerekirken, idarece bu eylemin ağırlaştırıcı unsuru ortaya konulmadan üst ceza olarak maaş kesimi cezasına ilişkin dava konusu işlem hukuka aykırıdır ve açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.