EĞLENCE MERKEZİNDEKİ ARBEDE NEDENİYLE POLİSE CEZA

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. İstirahatli olduğum bir zamanda eğlence mekanına gittim. Burada birisiyle yaşadığım tartışma sonucu şikayet üzerine karakola götürüldük. Tartışma yaşadığım kişi benim polis olduğumu karakolda öğrendikten sonra eğlence mekanında polis olduğumu söylediğim şeklinde gerçek dışı beyanlarda bulunmuş. Polislik mesleğini kullanarak kendime çıkar sağladığım gerekçesiyle güven duygusunu sarmak maddesinden 6 ay kısa süreli durdurma cezası verildi, bu cezanın İptalini istiyorum. 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, özel hayatınızda gelişen hadise sebebiyle şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; izinli olduğunuz bir günde gece kulübünde bir şahısla aranızda arbede çıktığı, bunun üzerine polis ekiplerince polis merkezine götürüldüğünüz, gece kulübünde “sen kimsin lan, ben polisim” şeklinde polis olduğunuzu söyleyerek polislik sıfatını kullandığınız iddia edildiği, bu gerekçe ile “hizmet dışında resmî sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” maddesinden hakkınızda 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar arbede sırasında polis olduğunuzu söyleyerek, polislik mesleğinizin vermiş olduğu sıfatı kullandığınız iddia edilmiş ise de; gece kulübünde polis olduğunuzu belli edecek şekilde kimlik gösterdiğiniz ya da söylemde bulunduğunuza dair dosyada kamera kaydı veya şahsın ifadesinden başka bir delil olmadığı açıktır. Dolayısıyla gece kulübündeki arbede esnasında resmî kimlik ve polislik sıfatını kullandığınız iddiası kanıtlanmış değildir.

“Hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsmak” fiilinden disiplin cezası verilebilmesi için, polis memurunun resmi sıfatını kullanarak uygunsuz davranışlarda bulunması gerekmektedir. Başka bir deyişle; bu maddeden dolayı ceza verilebilmesi için arbede sırasında polis olduğunuzu belirtecek bir eylemde bulunmanız gerekmektedir. Oysaki, polis merkezine gidene kadar polis olduğunuzu söylemediğiniz görülmektedir. Bu durumda arbedeye dair eylemin ‘’ resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak fiil’’ doğrultusunda değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “güven duygusunu sarsmak” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; polis olduğunu belli etmeyen kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Bu durumda soruşturma raporu ile dosyada mevcut bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, arbede esnasında şahsa karşı polis olduğunuzu belirttiğiniz iddiası konusunda idarece yeterince araştırılmaksızın, hakkınızdaki salt beyandan bahisle ceza uygulanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Diğer yandan bu disiplin cezasıyla Özel Hayatın Gizliliği İlkesinin ihlal edilmesine sebebiyet verilmiştir. Her demokratik hukuk devletinde fertlere, maddi ve manevi varlıklarını istedikleri gibi geliştirilip şekillendirebilecekleri hür bir hayat alanı tanınır. Başta Anayasanın 20, 21 ve 22. maddeleri olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin (İHEB) 12. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8. maddesinde, bireylerin devletin müdahalelerinden korunmuş özgür bir alana sahip bulundukları açıkça ifade edilmiştir.

Anayasamıza göre, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (m. 20); kimsenin konutuna dokunulamaz, herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır.

Bu itibarla, yeterli inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, bu cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.