DİSİPLİN PUANI ALAN MEMURUN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMESİ

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayken 1 yıl içinde 20 disiplin puanını doldurduğum gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası aldım. Verilen cezalara karşı idare mahkemesine iptal davası açmamıştım. Buna rağmen mesleğe tekrar dönebilmem mümkün müdür?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, toplamda 20 disiplin puanı aldığınız gerekçesiyle hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, İhraç işleminin İdare Mahkemesince İptali ile göreve iade edilmenize dair karar verilmesi gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Meslekten Çıkarma Cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; polis memuru olarak görev yapmaktayken farklı suçlardan dolayı 2017 yılının Şubat ayında bir adet, 2017 yılının Eylül ayında 2 adet ve son olarak 2018 yılının Mayıs ayında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet disiplin cezası verildiği, bu cezalara karşın İdare Mahkemesine iptal davası açmadığınızdan dolayı cezaların kesinleştiği, verilen bu cezaların karşılığı olan puanların 20’yi geçmesinden bahisle hakkınızda ihraç işlemi tesis edildiği görülmektedir.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Disiplin ceza puanına bağlı olarak meslekten çıkarma cezası verilmesi” başlıklı 12. Maddesinde “Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:
a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.” Hükümleri amirdir.

Disiplin cezasının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine dava açılmaması durumunda ceza kesinleşmiş sayılır. Bu durumda disiplin cezalarına karşın iptal davası açmamış olduğunuzdan dolayı, hakkınızda tesis edilen son disiplin cezasının 2018 yılı Mayıs ayında tebliğ edilmesinden dolayı bu ceza 2018 yılının Temmuz ayında, 2017 yılı Şubat ayında tebliğ aldığınız ceza ise 2017 yılının Nisan ayında kesinleşmiştir.

Bu durumda anılan kanun maddesine göre son cezanın kesinleşme tarihi olan 2018 yılının Temmuz ayından 365 gün geriye gidilerek hesaplama yapıldığında, 2017 yılı Temmuz ayına kadar kesinleşmiş olan ceza puanlarının 20’ye ulaşması durumunda Meslekten Çıkarma Cezası verilebileceği kuşkusuzdur.

Ancak hesaplamaya dahil edilen 2017 yılının Şubat ayında tebliğ edilen disiplin cezasının 2017 yılı Nisan ayında kesinleşmesinden dolayı, bu cezanın geriye doğru 365 günlük zaman dilimine dahil edilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Şahsınız hakkında tesis edilen meslekten çıkarma cezasında hesaplama yapılırken, ilgili kanunda belirtilen kurala riayet edilmeksizin, 2017 yılı Şubat ayında kesinleşen cezanın, son cezanın kesinleşme tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl zaman dilimine eklenerek Meslekten Çıkarma Cezası verilmesi hukuka aykırı bir işlemdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen İhraç işleminin İdare Mahkemesince İptaline karar verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.