DİSİPLİN KURULUNUN EŞİTLİK İLKESİNE RİAYET ETMEMESİ.

Soru:

Trafik Polisi olarak görev yapmaktayken ekip arkadaşımla beraber tutmuş olduğumuz kaza tutanağı ile ilgili “gerçek dışı rapor düzenlemek” maddesinden Yüksek Disiplin Kurulunda Meslekten İhraç ile yargılandık. Diğer ekip arkadaşıma alt ceza olarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma bana ise Meslekten İhraç verildi. Arkadaşımla sicil notlarım aynı ve geçmişte de hiçbir cezam yoktu. Bana Meslekten Çıkarma diğer polis memuruna alt ceza verilmesi sonucunda hak ihlali mevcut değil midir? Dava ile göreve dönmem konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, trafik polisi olarak görevliyken ekip arkadaşınızla beraber tutmuş olduğunuz kaza raporunun gerçek dışı olması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulunda Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılandığınız, ekip arkadaşınızla aynı sicil durumuna sahip olmanıza rağmen diğer polis memuruna alt ceza uygulanarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verilmesi karşısında, şahsınıza alt ceza uygulanmadan doğrudan verilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin Takdir Hakkının Kullanımı başlıklı 6. maddesi şöyledir: Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.

Bu durumda aynı olay nedeniyle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılması uygun bulunan diğer polis memurunun sicil durumunun gözönüne alınarak cezasının indirildiği, şahsınızın sicil durumunun gözönüne alınmadan ve alt ceza uygulanmayarak hakkınızda doğrudan Meslekten Çıkarma Cezası tesis edildiği görülmektedir.

Alt ceza verilmesi konusunda her ne kadar disiplin kurullarının takdir yetkisi var ise de; İdare, işlem ve eylemlerini yaparken “kişi yararı” ve “kamu yararı”nı göz önünde bulundurarak, yasal sınırlar içerisinde takdir hakkını bu amaçları gerçekleştirmek amacı ile Eşitlik ilkesine riayet ederek kullanmalıdır.

İdareye tanınan takdir yetkisi hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır.

Anayasamızın 10. Maddesinde; ‘’ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. ‘’ hükümleri amirdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; Aynı olay sebebiyle aynı disiplin kulunda yargılanan diğer polis memuru hakkında alt ceza uygulanması karşısında, şahsınız hakkında alt ceza uygulanmadan doğrudan tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırıdır ve ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.