DİSİPLİN CEZASININ TEKERRÜRÜ HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ

Sizden Gelen:

Sayfanızı takip ediyorum. Gecen hafta il polis disiplin kurulundan ceza tebliğ aldim. Kağıtta aynı suçu bir daha isledigi gerekçesiyle tekerrür gereği bir ust ceza olarak 20 Ay Kıdem durdurma cezasi yazıyor. Konusu ise, iş sahiplerine hakaret etmek. 2 sene önce de bu konuda ceza almistim. Ne yapmam gerekir. Lütfen yardimci olun.

Cevabımız:

Değerli takipçimiz öncelikle almış olduğunuz disiplin cezası için geçmiş olsun. Hakkınızda, aynı suçu tekrar işlediğinizden bahisle, tekerrür hükmü gereği üst ceza verilmeye çalışılmış. Bize ilettiğiniz kadarıyla almış olduğunuz disiplin cezası, aşağıda tespitini açıkladığımız konu gereği, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilecektir.

  Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 14. Maddesinde:

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde her yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır. Hükmü amirdir. Sizin olayınızda bu tekerrür şartları gerçekleşmiştir. Lakin tesis edilen işlemde tekerrür hükmü yanlış uygulanmıştır. Şöyle ki; Ceza almanıza sebep olan fiil, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/A maddesinde düzenlenmiş olup, ilgilili madde, ” İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek” olup ve yaptırımı 4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASIDIR. Daha önce aynı konudan dolayı disiplin cezası ile tecziye edildiğiniz için tekerrür hükmü gereği, hakkınızda, Tüzüğün 14.maddesi uygulanarak “BİR DERECE AĞIR CEZA” olarak yani, 4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA  cezasının bir üstü olan 6/B maddesi, 6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA cezası verilmesi gerekecekti. Fakat, hakkınızda tekerrür  hükmü, amacını aşar şekilde uygulanarak size “20 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI VERİLMİŞTİR.”  Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde verilecek  kısa süreli durdurma cezaları madde 6, A-B-C ; uzun süreli durdurma cezaları ise madde 7, A-B-C-D şeklinde sıralanmıştır. ” İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle “Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek”  fiili  için düzenlenmiş olan ceza, 6.maddenin A fıkrasında düzenlenmiştir. Yani işlediğiniz suçun cezasından bir derece daha ağır ceza, 6.maddenin B fıkrasında bulunan 6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA cezasıdır.

Görüldüğü gibi tekerrür hükmü uygulanarak verilmesi gereken ceza bir derece ağır olan 6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA cezası olması gerekecekti. Fakat size; dört derece daha ağır  olan 20 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA cezası verilmiştir. Anayasamızın 38.maddesinde; “kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” hükmü amirdir. Anayasamızın da ilgili maddesi ışığında tekerrür hükmünden verilen bu cezada hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Kısa süreli durdurma cezaları polislik mesleğinin niteliği itibariyle, ağırlaştırılmak suretiyle derecelendirilerek belirlenmiş olduğundan, anılan Tüzüğün 14. maddesindeki şartların oluşması halinde 6.maddedeki B,C ve D fıkralarındaki sıra takip edilerek bir derece ağır cezanın tespit edilmesi gerekmektedir.
Daha önce size; Tüzüğün 6/A maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezası verildiğinden anılan Tüzüğün 14. maddesindeki tekerrür şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, aynı madde kapsamındaki fiil nedeniyle size verilmesi gereken bir derece ağır cezanın 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası  değil, Tüzüğün 6.maddesinin B fıkrasında yer alan 6 ay kısa süreli durdurma cezası olduğu açıktır. Bu nedenle; 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmanız gerekirken 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası  ile cezalandırılmanızda hukuka uyarlık bulunmamaktır.

 Not : Disiplin Cezasına Maruz Kalan Takipçimizin, Bu Cezasının İptali İçin, Avukatımız İdare Mahkemesine İptal Davası Açacaktır.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.