DİSİPLİN CEZALARINDAKİ TAKDİR YETKİSİ

Soru:
Kolluk kuvvetlerine vermiş olduğunuz hukuki desteklerden dolayı sayfanızı beğeniyle takip etmekteyim. Jandarma üsteğmen olarak görev yapmaktayım. Başka bir şehre tayinimin çıkması üzerine zimmetli olarak teslim aldığım teçhizatların bilgisayar üzerinden devrini yaptım. Yapılan denetim sonucunda teslim ettiğim malzemeler için tebliğ tebellüğ belgesi düzenlemediğim gerekçesiyle görevde kayıtsızlık göstermek maddesinden 3 günlük aylık kesimi cezası aldım. O dönem görev yoğunluğu sebebiyle teçhizatların devri için tebliğ belgesi düzenleyemedim, sadece bilgisayar üzerinden devrini yaptım ve ifademde de bunu belirttim. Verilen bu cezanın İptali mümkün olabilir mi?

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, tarafınıza teslim edilen meteryallerin sadece bilgisayar ortamından düşümünü yaptığınız ve bunlar hakkında ayrıca tebliğ tebellüğ belgesi düzenlemediğiniz gerekçesiyle şahsınız hakkında tesis edilen 3 Günlük Aylık Kesimi Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi’nce İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; söz konusu meteryallerin sadece bilgisayar üzerinden düşümünü yaptığınız, görev yoğunluğu sebebiyle ayrıca tebliğ tebellüğ belgesi düzenleyemediğiniz hususunu açıkça ikrar(beyan) ettiğiniz, daha öncesinden bir disiplin cezanızın bulunmadığı, geçmiş hizmetlerinizin olumlu olduğu ve pek çok ödüllendirilmenizin olduğu görülmektedir.

Her ne kadar tarafınıza isnat edilen suç sabit ise de; alt ceza verilmesi için bütün şartları karşılamanıza rağmen hakkınızda alt ceza yoluna gidilmediği görülmektedir.

Diğer yandan daha önemli bir suçtan yargılanan başka bir askeri personel hakkında aynı İl Jandarma Disiplin Kurulu tarafından geçmiş aylarda alt ceza yoluna gidilmiştir.

Başka bir askeri personele uygulanan bu yaptırım ışığında, tarafsız bir yargılama yapılması için şahsınız hakkında da alt ceza yoluna gidilmesi gerekmekteydi. Aksi bir uygulama, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olup iyi derecede sicil notu alan personelin bir kısmı için alt ceza uygulanırken bir kısmının ise alt ceza uygulanmaksızın daha ağır cezalarla karşı karşıya kalması sonucu doğurur. Dolayısıyla bu durum Anayasa’da ifade edilen eşitlik ilkesine uymaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de alt ceza verilmesi için aşağıdaki hükümler MEVCUTTUR.
Takdir hakkının kullanımı
MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.
(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.
(3) Takdir hakkı kullanılırken;
a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
c) Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,
ç) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
d) Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
e) Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
f) Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,
gözönüne alınır.

Bu durumda şahsınıza disiplin cezası verilmesine ilişkin olayda yukarıda sayılan bütün şartların oluştuğu açıktır. Olayda herhangi bir kimse veya kurum zarara uğramamıştır. Şahsınızın kastı veya art niyeti söz konusu değildir. Daha öncesinden bir disiplin cezanız bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, idareye tanınan takdir yetkisi hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Disiplin kurullarının veya disiplin amirlerinin bu madde kapsamındaki takdir yetkisinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olup, bu yetki keyfi olarak kullanılamaz.

Bu nedenle, uygulama kamu yararı, hizmet gerekleri, hakkında soruşturma yapılan kişinin geçmiş hizmetleri, taltif-tecziye durumu, disiplin kurulu ile disiplin amirlerinin emsal kararları, eşitlik ilkesi ve hakkaniyet ölçüsü gibi objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

Bu durumda; geçmiş hizmetlerinizin ve sicillerinizin olumlu olmasına, çok sayıda ödüllerinizin bulunmasına ve daha öncesinde bir disiplin cezanızın bulunmamasına rağmen bu hususlar İl Jandarma Disiplin Kurulunun kararında tartışılmayarak, kararın objektif kriterlere dayandırılmaksızın, yalnızca suçun niteliği ve mesleğin özelliği kriterlerinden hareketle tesis edildiği görülmektedir. Bu durumda söz konusu disiplin cezasının usûl yönünden sakat(hukuka aykırı) olduğu şüphesizdir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.