Dilekçede Yer Alan Cümle Sebebiyle Disiplin Cezası

SİZDEN GELENLER:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bulunduğum şehirde henüz görev süresi dolmadan gerekçesiz olarak başka bir şehre atamam yapıldı. Bunun üzerine bu yapılan atamanın iptal edilmesini, %52 engelli memur statüsünde olduğumu, atamadan vazgeçilmemesi durumunda devlete olan güvenimin azalacağını belirterek dilekçe ile talepte bulundum. Sonuç olarak hem atamanın durdurulması talebim reddedildi, hem de dilekçede yazdığım “devlete olan güvenim azalacak” söyleminden dolayı eleştirmek maddesinden maaş kesimi cezası verildi. Cezanın iptali konusunda yardımlarınızı istiyorum. 

CEVABIMIZ: 
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen 10 günlük maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü  izah edelim. 

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; Polis Memuru olarak A ilinde görev yapmaktayken, gerekçe sunulmaksızın farklı bir bölgeye atamanızın yapıldığı, bu atamanın ardından kurumunuza yazdığınız dilekçe ile atamanın durdurulmasını talep ettiğiniz, bahse konu dilekçe içeriğinde bulunan “yapılan atamanın durdurulmaması durumunda devlete olan güvenim sarsılacaktır” şeklindeki ifadeniz üzerine  hakkınızda idari soruşturma başlatılarak “Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak.” fiilini işlediğinizden bahisle alt ceza uygulanmak suretiyle 10 günlük maaş kesimi cezası ile tecziye edildiğiniz görülmektedir. 

Öncelikle kuruma yazmış olduğunuz dilekçe gereği “amirleri eleştirmek” maddesinden ceza verilmiş ise de; bahse konu dilekçenizin yorumlanmak suretiyle ceza verildiği açıktır. Bu durumda suç ve cezanın yorumlayarak genişletilmeyeceği genel kuralına riayet edilmediği ortadadır. Zira bu konunun Dilekçe Hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Engelli memur olmanız ve sağlık sorunlarınızdan dolayı pozitif ayrımcılık yapılması suretiyle atama durumundan sarfı nazar edilmesine dayalı talebiniz yasa olarak makuldür. Bu durumda talebinizin gerekçelerinin maddi bir mevzuata  dayandığı, eleştiri amacıyla işleyiş düzenine iddia yükleme kastınızın bulunduğu yolunda yeterli ve kesin delil olmayıp, bu eyleminizin Anayasal dilekçe hakkının kullanılması niteliğinde olduğu, bu itibarla “eleştirmek” unsurlarının somut olayda bulunmadığı ve yasalarla tanınan dilekçe hakkını kullanmak suretiyle müracaat etmenizde , eleştiri  maksadının bulunmadığı açıktır. Nitekim engelli memur statüsünde olmanızdan dolayı, engelli memurların nakil haklarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bu durum açıkça belirtilmiştir. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Çeşitli Hükümler Başlığı Altında Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Ek Madde 3 (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.) ; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” Hükmü amirdir.

Bu durumda kanunen “yer değiştirme  işlemlerinin” memurun engelinden  dolayı zor olan hayatı kolaylaştırma, engelleri azaltma, iş hayatında verimli olabilme amacıyla yapıldığı görülmektedir. İdarenin, sizin talebinizi değerlendirmesi ve hayatınıza dair engelleri arttırmak yerine azaltmayı hedeflemesi gerekmektedir. Anayasada, engellilerin de içinde bulunduğu toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik tedbirler içeren özel koruyucu hükümlere yer verilmiştir. Bu durumda Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın devlet memurlarına ilişkin mevzuat ile korunduğuna işaret edilmektedir. 

Nitekim başka bir olayda Jandarma Astsubayı hakkında 53878609-101.07.04-E.940 sayılı BAŞVURU NO:2016/3237 KARAR TARİHİ:09/02/2017 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) kararında da benzer görüşler ile idareye tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

Bu durumda, dilekçe  hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmanıza ilişkin disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda şahsiniz hakkınızda tesis edilen disiplin cezanın İdare Mahkemesince İptaline karar verilmesi gerekecektir. 
Not: Disiplin Cezası alan, Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller; bizlerle irtibata geçmeniz durumunda ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.