DEVLET MALI ARACA ZARAR VERME

Soru:

Çalışmalarınızı beğenerek takip ediyorum, polis memurlarına verdiğiniz destek, sahipsiz olmadığımızı gösteriyor. Malesef ben de haksız yere disiplin cezası aldım. Konu ise şöyle; gece ekibi olarak görev yaparken bir işyerinde yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik, ekip otosunu yangın mahalline yaklaşık 50 metre mesafede bıraktık, ancak yangın sırasında patlayan tüp gaz nedeniyle ekip otosu zarar gördü. Bunun üzerine açılan soruşturma sonucu, ekip otosuna kusuru nedeniyle hasar vermek maddesinden şahsıma kıdem durdurma cezası verilmiş. Bu cezayı iptal ettirebilir miyiz?

 

Cevabımız:

Değerli polis arkadaşımız öncelikle geçmiş olsun. Tesis edilen bu disiplin cezası işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından iptalini gerektiren nedenleri aşağıda izah edeceğiz.

 

Öncelikle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6. Maddesinin B/6 fıkrasında “Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak” fiilinin işlenmesi durumunda, 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası verileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Disiplin cezalarının asıl amacı, toplum geleceği için arzulanan amaçların devamı ve istikrarlı olarak gerçekleşmesi, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi ve kurumların huzurları ile iç disiplinlerinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte memur hakkında işlemiş olduğu iddia edilen bir fiilden dolayı disiplin hükümleri uygulanırken, öncelikle fiilin işlendiği hususunun yeter nitelikte delillerle sübuta erdirilmesi ve cezalandırılması gereken eylem karşılığında kanunda veya tüzükte öngörülen cezanın verilmesi suç ve ceza arasındaki adil dengenin sağlanması yönünden önemli olduğu kadar, aynı zamanda genel ceza hukuku kurallarının da bir gereği olmaktadır.

 

Yukarıda belirtildiği gibi görevli olduğunuz gün, gelen anons üzerine şahsınızın yangın mahaline gittiği, ekip otosunu yangın mahalline belirli bir mesafede bıraktığınız, ancak yangın sırasında patlayan tüp gaz nedeniyle ekip otosunun zarar görmesine ilişkin olaylar, herhangi bir kasıt ve kusurunuz bulunmadan, iradeniz dışında gerçekleşen paylama neticesinde, yangın olayının sebep olduğu bir durumdur.

 

Ekip otosunun patlama sonucu zarar görmesinin, yukarıda belirtmiş olduğumuz hasara sebep olmak fiili olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu sebeplerle tüzüğün anılan maddesi ile aranılan fiil gerçekleşmemiş olduğundan bu fiilden ötürü cezalandırılmanızda sebep ve konu unsurları yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.