DEVAM EDEN SORUŞTURMA NEDENİYLE PMYO’DAN İLİŞİK KESİLMESİ.

Soru:

Değerli abilerim, ben 2016 yılında polis meslek yüksek okulu giriş sınavını kazanarak intibak eğitimine katılmaya hak kazanmıştım. Ancak okula girdiğim zamanda hakkımda devam eden adli bir soruşturma vardı. Hakkımda devam eden bir soruşturma olduğu gerekçesiyle intibak eğitimindeyken okuldan ilişiğim kesildi. Daha sonra beraat ettim ve verilen beraat kararı kesinleşti. Okula tekrar dönmek için açmış olduğum dava devam ediyor. Dava aşamasında bana bir hukuki yardımınız olabilir mi?

 

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, Polis Meslek Yüksek Okulundan çıkarılmanız yönünde tesis edilen işlem hukuka aykırı olup İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin “Adaylarda aranılacak nitelikler” bölümünde ; Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Okuldan ilişiğinizin kesilmesine neden olan adli soruşturma sonucu beraat ettiğiniz ve bu kararın kesinleştiği, bu şekilde hakkınızda artık devam eden bir kovuşturmanın bulunmadığı, buna göre de polis meslek yüksekokulu ile ilişiğinizin kesilmesine sebep olabilecek bir nedenin kalmadığı görülmektedir.

 

Her ne kadar dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte, hakkınızda devam eden bir yargılama bulunmakta ise de, isnat edilen suçlamaların yerinde olmadığının kesinleşen mahkeme kararı ile ortaya konulmuş olması karşısında, oluşan yeni durumun dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetiminde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Anayasanın suç ve cezalara ilişkin 38. maddesinde, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağının düzenlenmesi ve yargılandığınız ceza davasının beraatla sonuçlanması karşısında, hakkınızda açılan kamu davasının devam ettiği gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesilmesi hukuka aykırıdır.

Dava konusu İlişik Kesme işlemi Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği’ne dayandırılmıştır. Ancak; normlar hiyerarşisine göre alttaki bir norm, üstteki normlara aykırı olamaz. Başka bir deyişle, alttaki bir norm ile üstteki normların kapsamı HAKLAR BAKIMINDAN DARALTILAMAZ, YASAKLAR BAKIMINDAN İSE GENİŞLETİLEMEZ. Oysa Yönetmelik’te tersi bir durum söz konusudur.

 

Diğer yandan dava konusu işleme dayanak yapılan Yönetmelik hükmü, dava konusu işlemin iptalini engelleyemez.

 

Çünkü:

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’muzun 7.maddesinin son cümlesine göre;

 

“Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.”

 

Bu durumda, polis meslek yüksekokulu ile ilişiğinizin kesilmesine sebep olan ceza yargılamasında beraat etmiş olmanız ve bu kararın da kesinleşmiş olması karşısında, okul ile ilişiğinizin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup; okula geri dönmek için İdare Mahkemesinde açtığınız davada, mahkeme tarafından iptal kararı verilmesi gerekecektir.

 

Not: Disiplin cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.