DENETİM GÖREVİNİ YAPMADIĞI İDDİASIYLA KOMİSER YARDIMCISINA CEZA

Soru:
Komiser yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kayıtlı demirbaşların sayılmasının ardından eksik eşya olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kayıp olan demirbaşların devredildiği süreçte tutanak tutulup tutulmadığını araştırmadığım ve bu eksikliği tespit etmediğim gerekçesiyle “denetim görevini yapmamak” maddesinden 4 ay kısa süreli durdurma cezası verildi. Yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, hakkınızda tesis edilen 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; Lojistik Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaptığınız, şube uhdesine kayıtlı olan bazı demirbaşların sayım sırasında mevcut olmadığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı, demirbaşın devri konusunda teslim tutanağının dosyada bulunmadığı ve teslim tesellüm tutanağının takibini yapmadığınız iddiasıyla olayda sadece şahsınız sorumluluk tutularak “denetim görevini yerine getirmemek” maddesinden söz konusu ceza ile tecziye edildiğiniz, ancak öncesinde devir teslim tutanağı yapılması konusunda talimat verdiğiniz, aynı tarihlerde izne ayrıldığınız, demirbaş biriminin mutemetliği görevini yürüten personelin ise ilişiğini kestiği, izin dönüşü tayin nedeniyle sizin de ilişiğinizi keserek kurumdan ayrıldığınız, bu dönemlerde şahsınıza söz konusu malzemelerin kayıp olduğu yönünde bir bilginin de verilmediği görülmektedir.

Kayıtlı demirbaşlar ile ilgili sorumlu tutulacak olan amire, demirbaş sayımı yapılıp yapılmadığını, sonucunda teslim tesellüm tutanağı düzenlenip düzenlenmediğini denetlemek gibi bir yükümlülük getirilmesinin, memurların sorumluluklarında olan konularda da amirin sorumlu olması sonucunu doğuracağı, bu durumun suç ve cezanın kişisel olması ilkesi ile bağdaştırılamayacağı, buna göre amiri olduğunuz birim mutemetlerince demirbaş sayımı ve bu sayım sonucunda teslim tesellüm tutanağı düzenlenmesi gerekirken; sayım yapılması ve tutanak düzenlenmesinin denetlenmesinde ihmaliniz (kusurlu davranış) bulunduğu ile sürülen şahsınız hakkında, denetim görevini yapmamak suçunun kasıtlı bir eylemi gerektirmesine karşın, böyle bir kastınızın varlığından söz edilemeyeceği ve görev devir teslimi yapan memurların sayım işlemi yapmamalarından dolayı size bir sorumluluk yüklenememesi gerekmektedir.

Bu durumda, gerek olayın oluş biçimi, gerekse malzemelerin niteliği dikkate alındığında disiplin cezası almanızı gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta bir davranışınızın bulunduğundan söz edilemeyeceğinden hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının kabulüne olanak bulunmamaktadır. 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.