C DİLİMİ RAPORA RAĞMEN AKTİF BİRİMDE ÇALIŞTIRILMAK

Soru:
Bir konuda sayfanızdan yardım talep etmekteyim. Polis memuru olarak Koruma Şubede görev yapıyorum. Bel ağrısı rahatsızlığım bulunduğu için uzun süre ayakta durmam ve ağır yük kaldırmamın sakıncalı olduğu gerekçesiyle sağlık kurulunca tarafıma C dilimi rapor verildi. Çelik yelekli olarak görev yaptığımdan, çelik yeleğin ağırlığı ve uzun süreli ayakta kalmamın sakıncalı olmasından dolayı aktif olmayan bir birimde çalışmam ve ek görevlerden muaf tutulma talebime “Emniyet Hizmetlerinde çalışabilir” şeklindeki bir cevapla görev yaptığım idarece red cevabı verildi. Dava açsam aktif olmayan görevlerde çalışmam mümkün müdür ?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Kas ve İskelet Sistemi rahatsızlığınızın bulunması ve bu rahatsızlığınıza istinaden tarafınıza C dilimi raporu verilmesinin ardından birimin aktif olmayan hizmetlerinde çalışma ve ek görevlerden muaf tutulma talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili talebinizin yerine getirilmemesine dair işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin “Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sağlık Şartlarına Göre Çalışma” başlıklı 16.maddesinde; C dilimi sağlık şartlarını taşıyan personelin, hastalığın ciddiyeti değerlendirilerek birimlerin faal hizmetleri dışında kalan diğer hizmetlerde çalıştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Bel Ağrısı rahatsızlığınızdan dolayı dilim bildirir rapor almak için başvurduğunuz hastanece; karar hanesinde uzun süreli ayakta durmaması ve ağır yük kaldırması gereken işlerde çalıştırılmaması yönünde şahsınız hakkında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre C dilimi rapor tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda kas ve iskelet sisteminden kaynaklı rahatsızlığınızın bulunduğu ve aşırı efor sarfını gerektirecek hareketlerde bulunmanızın sağlığınızı risk altına sokacağı açık olduğundan, görevli olduğunuz koruma şubede görev yapmanın gerektirebileceği hareketleri yapmak zorunda kalmanız olasılığı dikkate alındığında, anılan yönetmeliğin ilgili maddesinin verdiği imkandan yararlandırılarak birimin faal hizmetler dışında kalan diğer hizmetlerinde görevlendirilmeniz gerekirken, bu talebinizin reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer yandan, sağlık sorununuzdan dolayı faal olmayan birimlerde görevlendirmeniz istemiyle çalıştığınız idareye yaptığınız başvurunuzun “Emniyet Hizmetlerinde Çalışmasında Bir Sakınca Yoktur” şeklinde reddedildiği görülmektedir.

Söz konusu başvurunun idarece yanlış şekilde nitelendirilerek “Emniyet hizmetleri sınıfı dışında çalışmak istiyormuşsunuz gibi değerlendirildiği görülmektedir. Bu durumda mevcut sağlık durumunuz ve rahatsızlığınızın ciddiyetinin bir arada değerlendirilerek, birimin aktif olmayan hizmetlerinde çalıştırılıp çalıştırılamayacağınız yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, başvurunuzun yanlış yorumlanarak “Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çalısmasında Sakınca Görülmediğinden” bahisle talebinizin reddine dair işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda C dilimi raporunuza rağmen birimin aktif olmayan hizmetlerinde çalıştırılma talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.