BORÇLANMAKTAN DOLAYI VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bankaya olan borçlarım sebebiyle borçlanıp ödememe maddesinden 2016 yılında 10 Ay kıdem durdurma almıştım. Daha sonra farklı borçlarım oldu ve tekrar icralık oldum. Geçmişte borçlanma suçundan ceza aldığım ve tekrar aynı suçu işlemem sebebiyle tekerrür uygulandı ve üst ceza olarak 24 Ay kıdem durdurma verildi. Verilen 24 Ay kıdem durdurmanın iptal edilmesini istiyorum yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinden daha önce disiplin cezası almış olmanızdan dolayı, bu suçu tekrar işlediğiniz gerekçesiyle tekerrür hükmü gereği hakkınızda üst ceza olarak tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 14. maddesinde: “Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde her yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.” hükmü bulunmaktayken, daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan ve Kolluk Kuvvetlerinin disiplin işlemlerini düzenleyen 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu Tüzük yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanun Hükmünde Kararname’de; aynı cezanın yinelenmesinde üst ceza uygulanmasına dair bir hükmün bulunmadığı görülmektedir.

Ceza hukuku kökenli bir ilke olan ancak zaman içinde hukukun tüm dallarında geçerli bir ilke olarak benimsenen lehe olan hükmün uygulanması ilkesi; işlendiği zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan bir fiilin sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmış bulunması veya sonradan yürürlüğe giren düzenleme, suçun işlendiği zaman mevcut olan düzenlemeye göre suçlunun lehine sonuçlar doğurması durumunda, failin lehine olan sonraki normun daha önce işlenmiş olan fiillere uygulanmasını öngörmektedir.

İdare hukuku alanında, kural olarak idari işlemlerin yargısal denetimi tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. İdari işlem niteliğindeki disiplin cezasının da tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetiminin yapılması gerekmekte ise de, lehe olan normun uygulanması ilkesinin disiplin cezaları yönünden de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

Dolayısıyla, fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmü dikkate alınmalıdır.

Bu durumda, sonradan yürürlüğe giren 682 sayılı K.H.K’de tekerrür nedeniyle bir üst ceza verilmesine ilişkin hüküm bulunmaması karşısında, lehe olan düzenleme dikkate alındığında, üst ceza verilerek hakkınızda tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.