BORÇLANIP ÖDEMEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Memurla Hukuk sayfasının avukatlarından hukuki destek bekliyorum. Babamın hastalığından dolayı geçen sene bir bankadan kredi çektim. Hem babamın rahatsızlığı hem de bazı sebeplerden dolayı maddi sıkıntı çektim ve bankaya olan kredimi ödeyemedim. Hakkımda Banka icra takibi başlattı ve bunun sonunda borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmekten 6 ay kısa süreli durdurma cezası verildi. Verilen bu cezanın iptali mümkün müdür ?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, bir bankadan kullanmış olduğunuz krediyi ödeyemeyerek hakkınızda yapılan icra takibi sonrası ” Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek ” maddesinden şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

İlgili madde kapsamında polis memuruna disiplin cezası verilebilmesi için belli bir yoğunluğa ulaşan borcun mevcut olması ve bunun ifa edilmemesi gerekmektedir.

 

İdareler yargısal bir işlev niteliğinde olan disiplin cezasını tayin ve takdir ederken olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının olup olmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

 

Cezalandırılmanıza gerekçe olarak gösterilen icra takibine konu olan borcun, hasta olan babanızın ihtiyaçlarını karşılamak için çektiğiniz ve ödeyemediğiniz krediden kaynaklandığı, borç alıp ödememe saikiyle değil, içine düştüğünüz zor durum nedeniyle borcu ödeyemediğiniz kanaati de göz önünde bulundurulduğunda, borcun ödenmemesi konusunda maddenin açık unsuru olan ” Mücbir Sebepler ” durumunun oluştuğu görülmektedir. Danıştay 16. Dairesinin kararı da bu doğrultudadır.

 

Diğer yandan bu maddeden disiplin cezası verilebilmesi için borç ödememe halinin alışkanlık haline getirilmesi şartı vardır. Yani en az iki icra takibi neticesinde personele bu maddeden ceza verilebilmektedir. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısı da bu doğrultudadır. Bu durumda, yalnızca tek bir icra takibi neticesinde ” borç ödememeyi alışkanlık haline getirmek ” fiilinden şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezası hukuka aykırıdır.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda ilgili disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.