BORÇLANMA NEDENİYLE POLİS MEMURUNA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Çalışmalarınızı çok takdir etmekteyim. Polis memuru olarak çalışıyorum. Ev almak için kredi çekmiştim. Ailevi sorunlar sebebiyle ödemeleri yapamaz hale düştüm. Hakkımda icra takipleri yapılarak maaşıma hacizler geldi. Ayrıca eski eşime de nafaka ödemekteyim. İcralar sebebiyle borçlanıp ödememe maddesinden 6 ay kıdem durdurma cezası verildi. Cezanın İptali mümkün mü ?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, maaşınıza gelen hacizler sebebiyle şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişin dosyanızı incelediğimizde; maaşınızdan eski eşinize nafaka kesildiği, bunun haricinde bankalara olan kredi borçlarınız sebebiyle maaşınızda hacizler olduğu, dosyaya sunduğunuz banka ödemeleriniz incelendiğinde ise; kredi çekmek suretiyle borçlarınızı ödemeye çalıştığınız ancak bir noktadan sonra borçları ödeyemez duruma geldiğiniz, hakkınızda yapılan bu icra takipleri sebebiyle “mücbir sebepler dışında borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek” maddesinden 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası verildiği görülmektedir.

Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; memur hukukunda yasalarla yasaklanmış birtakım davranışta bulunan kamu görevlilerinin, bu tür eylemlerinin yapılan inceleme, değerlendirme ve yürütülen soruşturma neticesinde sübut bulduğunun tespiti üzerine yasada tarifi yapılan eyleme uyan ceza ile cezalandırılacağına şüphe duymamak gerekir.

Hakkınızda icra takibi yapılması hususlarının tespiti üzerine disiplin cezasına konu fiil; borç ödememeyi alışkanlık haline getirme olarak nitelendirilmiş ise de, ev almak üzere borçlanmanız sonrası, bunun üstüne özel hayatınızda karşılaştığınız sorunlar ve fazladan ortaya çıkan ödemeler nedeniyle ekonomik bir darboğaza girdiğiniz, düştüğünüz bu durumdan çıkmak için çaba sarfettiğiniz ancak borçlar sebebiyle icra takibi başladığı, borçlar hakkında takibe geçilmiş olmasının ödememeyi itiyat haline getirme şeklinde değerlendirilemeyeceği açıktır.

Bütün bu özetlenen olaylar kapsamında, borç ödememe saikiyle değil de mevcut ekonomik durumunuzun borçları ödeme konusunda yeterli düzeyde olmamasından, atfedilen eylemin borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirme fiili olarak kabulü mümkün olmayıp, söz konusu madde kapsamında değerlendirilmesi suretiyle tesis edilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.