BİMER BAŞVURUSU YAPAN MEMURA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:
Sayfanızın sıkı takipçisiyim, istirahat raporu almamdan dolayı noktada 12 saat sabit olarak çalıştırıldım. Bu durumu Bimer’den yazarak şahsıma yapılan bu hukuksuzluğun nedenini sordum. Sonuç olarak rütbeyi atlayarak başvuruda bulunmaktan Kınama cezası aldım. Bu cezanın İptali mümkün mü ?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Bimer başvurusu üzerine “hiyerarşik düzeni atlayarak başvuruda bulunmak” maddesinden şahsınız hakkında tesis edilen Kınama cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Bilindiği üzere demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bireylerin bilgi edinme ve elde edecekleri bilgiler ile haklarını arama özgürlükleri ayrıntılı yasal bir zemine kavuşturulmuş, bu hakkın kullanımına ilişkin sınırlar da ayrıca çizilmiştir.

Öte yandan 4982 sayılı kanun uyarınca oluşturulan Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu bir kararında: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, kurumlarına bilgi edinme başvurusunda bulunan devlet memurlarının başvurularını, devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hiyerarşik silsile yolu ile yapmaları gerekip gerekmediği hususunda uygulamada tereddüte düşürmüş olduğu görüldüğünden, 4982 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca kurulumuzca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemesi ve kanunun 6. maddesinde; bilgi edinme başvuruları için devlet memur olup olmama ayrımı yapılmadan, herkesi kapsayan bir başvuru usulünün belirtilmiş olması nedeniyle, devlet memurları için kanunda düzenlenen dışında başka bir başvuru usulünün kabul edilmesinin mümkün olmadığına, devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanunun 6. maddesinde belirlenen başvuru usulünün uygulanması gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Denilmek suretiyle bu konuda devlet memurlarınca yapılacak başvurulara ilişkin temel çerçeve belirlenmiştir. Bu durumda memurların bilgi edinme başvurularına hiyerarşik silsile uyulması gibi bir zorunluluk bulunmadığından, disiplin cezasına konu olan Bimer başvurusunun usulsüz olduğundan bahisle “zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak” fiilini işlediğiniz iddiasıyla hakkınızda tesis eden disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.