BEYLİK SİLAHIN ÇALINMASI SONUCU VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Aracımın camını kırıp paspasın altına sakladığım silahımı ve cüzdanımı çaldılar. Adli süreç devam ediyor. İdari olarak bana ihmal ile devletin malını mermisini vs. yitirmekten, 10 ay kıdem tenzili verdiler. Ceza tebliğ edilmedi daha ancak itiraz için emsal kararlar lazım bana yardımcı olur musunuz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, öncelikle verilen cezanın iptali için cezanın size tebliğ edilmesini bekleyeceksiniz.

 

“Resmi giysi veya donanımını ihmal nedeniyle yitirmek” fiilinden 10 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası ile Cezalandırıldığınız görülmektedir.

 

Almış olduğunuz disiplin cezası hukuka aykırı bir işlem olup, İdare Mahkemesi kanalıyla iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Ceza verilmesine sebep olan ilgili maddede ” ihmal nedeniyle yitirmek ” hükmü amirdir.

 

Yani, cezanın verilebilmesi için, ihmal unsurunun oluştuğu hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin bulunması ve suçun subüta erdiğine dair açık bir tespit yapılması gerekmektedir.

Sizin olayınızda ise herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Disiplin hukuku ilkeleri çerçevesinde eylem ile ceza arasında adil bir denge olması zorunlu olduğundan cezanın iptali gerekir.

Eylem ile Ceza arasında adil bir denge olmasındaki kasıt ise; gerçekleşen olay ile verilen cezanın bire bir örtüşmesidir. Yani, kanunun açık ve sarih bir şekilde suç saydığı bir fiile ceza verilebilmesi için, maddede geçen eylemin birebir gerçekleşmesi şarttır. Aksi takdirde, sizin olayınızda da olduğu gibi, verilen ceza ile eylem arasında adil bir denge bulunmadığından dolayı, disiplin cezası işlemi iptal edilecektir.

 

Kanun koyucu, hukuk devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil denge, “ölçülülük ilkesi” olarak da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt ilkelerini de elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık ilkeleri oluşturmaktadır.

 

“Elverişlilik ilkesi”, öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, “zorunluluk ilkesi” öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmasını ve “orantılılık ilkesi” ise öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken orantıyı ifade etmektedir.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.