BEYLİK SİLAHINI BAŞKALARININ KULLANIMINA VERMEK-MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

Soru:

Başıma gelen olay sonucu şahsıma Meslekten Çıkarma Cezası verildi. Verilen İhraç Cezası Türkiye tarihinde bir ilk olacak herhalde, olayda mağdur olmama rağmen alakasız olarak ihraç verildi. Konu şöyle; A ilinde görev yaptığım sırada silahım gasp edildi, silahımın gasp anında ben sadece şarjör mandalına basarak ancak şarjörü kurtarabildim. Olayı 155’e de ben ihbar ettim. Silahımı gasp ettikleri sırada, şahıs parmağımı yaraladı bununla ilgili devlet hastanesinden darp raporu da aldım. EGM ihraç cezasının karar evrakındaki gerekçe; polis memurunun silahı gasp edilmiş olsaydı şarjör kendisinde kalmazdı, şarjör kendisinde kaldığı için gasp edildiğine dair bu iddiası hayatın olağan akışına uymamamaktadır, silahı kendisinin verdiği sübuta ermiştir şeklinde. Olayda ben mağdur olmama ve darp raporu almama rağmen silahını başkalarına vermek maddesinden ihraç Cezası verildi. Bana yardım eder misiniz?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup İdare Mahkemesi tarafından iptal edilerek tekrar görevinize dönmeniz icap edecektir. Bu görüşümüzü izah edeyim.

 

Şahsınız hakkında Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 8/11 maddesi “…Silahını ve Polis Kimliğini Başkalarının Kullanımına Vermek. ” suçunu işlediğinizden bahisle MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI tesis edilmiştir.

 

Konuyla alakalı silahınızın gasp edildiği, gasp anında sadece jarjör mandalına basarak ancak şarjörü kurtarabildiğiniz, gasp iddiasını doğrular şekilde darp raporu aldığınız görülmektedir.

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut, her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

 

Silahı başkalarının kullanımına vermek, ” 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nun 9.maddesine göre bir suçtur. Silahınızı verdiğinizden bahisle hakkınızda, adli merciler tarafından yürütülen bir soruşturma veya bir karar bulunmadığı görülmektedir.

 

Kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu aynı zamanda ceza yasasına göre de suç niteliği taşıyorsa ve ceza yasasına göre yapılan soruşturma veya bir yargılama yok ise, ilgili hakkında disiplin cezası verilmesinin kabulüne olanak yoktur.

 

Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”Sözleşme’nin 6. maddesinin numaralı fıkrası şöyledir:

 

“Kendisine bir suç isnat edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.”

 

Masumiyet karinesi, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alır. Bunun sonucu olarak kişinin masumiyeti “asıl” olduğundan suçluluğu ispat külfeti iddia makamına ait olup kimseye suçsuzluğunu ispat mükellefiyeti yüklenemez. Ayrıca hiç kimse, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez ve suçlu muamelesine tabi tutulamaz. Bu çerçevede masumiyet karinesi kural olarak, hakkında bir suç isnadı bulunan ve henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş kişileri kapsayan bir ilkedir.

 

 

 

Öte yandan Silah Taşıma veya Bulundurma Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller Yönetmeliğinin 16.maddesi’nde: Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

 

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

hükmü amirdir.

Silahınızı kendiniz vermiş olsaydınız, Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdiğiniz için hüküm giymiş olacak ve silah ruhsatınız iptal edilmiş olacaktı.

Oysa ki şahsınız hakkında, böyle bir kısıtlayıcı işlem tesis edilmemesine rağmen, silahınızı başkalarının kullanımına verdiğiniz gerekçesiyle Meslekten Çıkarma Cezası verilmesi hukuka aykırı bir işlemdir.

 

Diğer yandan silahınızın gasp edilmesinde, silah jarjörünün sizde kalmasının, İdare tarafından ‘’ hayatın olağan akışına aykırı düşeceği’’ belirtilmiştir. Gasp edildiğiniz esnada, ancak şarjör mandalına basabilmiş ve silahla ateş edilmesini önlemek amacıyla sadece jarjörü kurtarabildiğiniz iddiası da kabul görür bir iddiadır. Şöyle ki; jarjör mandalı çok hassas olduğundan, mandala sadece temas halinde de şarjör yerinden çıkabilmektedir. Nitekim, günlük hayatta da silahı çıkarmak için hamle yapıldığında, jarjör mandalı teçhizat kemerine takılabilir ve jarjör silahtan çıkabilmektedir. İdarenin, şarjörün sizde kalması durumunun gasp olayı için ‘’ hayatın olağan akışına aykırı düşmesi’’ tespiti anlamsız olup ve silahınızı başkalarının kullanımına verdiğiniz konusunda herhangi bir delil niteliği taşımamaktadır.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında verilen Meslekten Çıkarma Cezasının, İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.