BEKLEME NOKTASINDA GÖREV İFA EDEN POLİSE CEZA

Soru:
Sayın sayfa yöneticileri disiplin cezası konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Özel Harekat branşında polis memuru olarak görev yapmaktayım. Belediye binası önünde araç bekleme görevini ifa ederken ihtiyaç gidermek için unsur amirinin de bilgisi dahilinde personel dinlenme salonuna geçtim. Dinlenme salonuna gelen emniyet müdürünün beni görmesi üzerine tutulan rapor sonucu “görevi savsaklamak” maddesinden Kınama Cezası aldım. Araç başında sürekli bekleme yapmamız gerektiğine dair bir görev listesi yok. Verilen bu cezanın iptalini sağlayabiliriz miyiz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, araç önünde bekleme yaparken ihtiyaca ayrılmanız sonucunda hakkınızda tesis edilen Kınama cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Belediye binası önünde bekleme görevini ifa ederken unsur amirinizin bilgisi dahilinde ihtiyaca ayrılmak için diğer polislerin kullandığı dinlenme salonuna geçtiğiniz, araç önünde olmadığınız gerekçesiyle müdür tarafından tutulan rapor sonucu hakkınızda bu disiplin cezasının tesis edildiği görülmektedir.

İhtiyaca ayrılmak amacıyla dinlenme salonuna gitmenize ilişkin eylemde herhangi bir disiplinsiz hareketiniz bulunmamaktadır.
Nitekim ihtiyaca ayrılmak için unsur amirinden izin aldığınız, unsur amirinin izni ve bilgisi dahilinde dinlenme salonuna geçtiğiniz görülmektedir.

Belediye binası önündeki asli görevinizin bekleme görevi olup, nerede ve ne şekilde bekleme yapacağınıza veya zırhlı araç içinde bekleme yapmanız gerektiğine dair görev belgenizde böyle bir ibarenin geçmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu olayda disiplin cezasına konu olacak bir durumun olmadığı şüphesizidir.

Tesis edilen işlemde eylem ile verilen ceza arasında adil bir denge bulunmamaktadır. Sabit olduğu belirlenen fiil ile uygulanan ceza arasında adil bir dengenin kurulması başka bir anlatımla fiil ve cezanın uyumlu olması gerekmektedir.

Kanun koyucu, hukuk devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir.

Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil denge, “ölçülülük ilkesi” olarak da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt ilkelerini de elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık ilkeleri oluşturmaktadır.

“Elverişlilik ilkesi”, öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, “zorunluluk ilkesi” öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmasını ve “orantılılık ilkesi” ise öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken orantıyı ifade etmektedir.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “savsaklama göstermek” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; ihtiyaç gidermek için dinlenme salonuna gidenleri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.