BAHİS OYNAYAN MEMURUN “KUMAR OYNAMAK” FİİLİNDEN YARGILANMASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bir bahis sitesinden spor müsabakaları için bahis oynamıştım. Daha sonra oynamış olduğum sitenin yasal olmadığının tespit edilmesi üzerine hakkımda 5.000 tl para cezası verildi. Bunun dışında hakkımda idari soruşturma açıldı ve kumar oynamak maddesinden alt ceza uygulanarak 24 ay uzun süreli durdurma cezası verildi. Cezanın İptali konusunda yardımlarınızı bekliyorum. 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, “kumar oynamak” fiilinden hakkınızda tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; İnternet ortamında spor müsabakalarına bahis oynadığınız sitenin “yasadışı statüsünde bulunduğu” ve bu gerekçe ile yasal olmayan bir sitede para yatırarak bahis oynamış olduğunuzdan dolayı hakkınızda mülki amir tarafından 5.000 tl para cezası uygulandığı, bunun yanı sıra başlatılan idari soruşturma sonucu “kumar oynamak” maddesinden Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılanarak alt ceza uygulanmak suretiyle 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası ile tecziye edildiğiniz görülmektedir.

İdare Mahkemelerine açılacak iptal davalarında, dava konusu edilecek işlemin yargısal denetiminin yapılabilmesi için disiplin cezasının hem esastan, hem de usülden hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

Her ne kadar bahis yaptığınız sitenin Spor Toto Teşkilatı tarafından yetkilendirilmemiş ve yasal olmayan bir platformda olduğu sabit ve bu olayda kusurunuzun olduğu açık ise de; söz konusu cezada esas dışında, usül yönünden mevzuata riayet edilmediğinden, ceza işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

26.10.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun’a eklenen 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını gerektiren davranışlar arasında sayılan maddede : “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak.” Hükümleri amirdir.
Hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının onay tarihinin ise; söz konusu değişikliğin Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihten yaklaşık 2 ay sonra olduğu görülmektedir.

Bu durumda işlem tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükmünde; ilgili suçun karşılığının 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası olduğunun açıkça belirtilmesi karşısında, kusurlu olduğunuz eylemin ancak ve ancak bu madde kapsamında değerlendirilmesi zorunludur.

Kamu görevlisinin işlediği disiplin suçunun ilgili disiplin mevzuatının hangi disiplin kuralını ihlal ettiği açık bir şekilde ortaya konulmalı ve karşılığında yetkili makamlarca o suç için öngörülen disiplin cezası ile cezalandırılmaları gerekmektedir. Bu durumda söz konusu fiilin karşılığının anılan yasa maddesinde 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası olarak gösterilmiş olması sonucunda; hakkınızda “kumar oynamak” maddesinden alt ceza uygulanmak suretiyle tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim söz konusu işlemin karar evrakında sadece Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş ve görevleri hakkında KHK’ya dayanılarak çıkartılan ‘’Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesinde; ‘’sanal ortamdan bu gibi bahislerin oynanamayacağı’’ hüküm altına alınmış, ancak bu şekilde sanal ortamdan bahis yapanların ‘’kumar’’ fiili kapsamında değerlendirileceği hakkında bir tespitte bulunulmamıştır.

Oysa ki, Anayasanın 38. maddesinin ve 1. fıkrasında “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.” ifadelerine yer verilerek “suçun kanuniliği” ilkesinin, 3. fıkrasında “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” düzenlemesi ile de “cezanın kanuniliği” ilkesinin getirildiği görülmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekmektedir. (Mahkemece; fiilin asıl karşılığı olan 20 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasına hükmedilmesi kanunen mümkün olmamakla beraber, söz konusu cezanın komple İptali gerekecektir.)

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.