BABASI İLE İKAMETİNİN FARKLI YERLERDE OLMASINDAN DOLAYI CEZA

Soru:
Sayfanızı beğenerek takip etmekteyim. Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Babamın ağır engelli raporundan dolayı EGM’nin Genelgesine göre kendisinin bakımı için birtakım haklardan yararlanıyordum. Anayasa değişikliği halk oylaması sebebiyle babamın ikametini kısa süreliğine memleketine aldırmıştık. Seçimde babamın oyunu kullanmasından sonra ikametini geri yanıma aldırdık. Yapılan denetimde babamın ikametini memleketine aldırdığımdan dolayı hem genelge gereği verilen haklarım alındı hem de görevde müsamaha göstermek ve devleti zarara uğratmak maddesinden maaş kesimi cezası verildi. Bu cezanın iptalini sağlayabilir miyiz?

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, bakmakla yükümlü olduğunuz babanızın sağlık durumundan dolayı Genelge gereği faydalandığınız hakların; babanızın ikametini memleketine aldırmanızdan dolayı elinizden alınması ve bu yüzden şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; babanızın ağır oranda engelli raporunun bulunmasından dolayı bakımıyla bizzat ilgilendiğiniz, bu sebeple EGM’nin 3 Aralık 2010 tarih ve 79 Numaralı Genelgesi gereği görevlendirmelerde şahsınıza kolaylık sağlandığı, Halk Oylaması Seçimi sebebiyle babanızın ikametini kısa süreliğine memleketinize aldırmanızdan bahisle, ilk olarak genelgenin sağlamış olduğu haklarınızın elinizden alındığı, ardından da ikamet değişikliği sebebiyle “Görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha veya savsaklama fiili Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre daha ağır cezalardan birisi verilebilir.’’ Hükmü gereği ceza ağırlaştırılarak şahsınız hakkında 3 günlük aylık kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir.

Özürlü aile fertlerinin (ANA-BABA dahil) bakımı ile bizzat ilgilendiği sürece genelgede belirtilen haklardan faydalandırılmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklık verilmemesini içerir genelge gereği bu genelgedeki haklardan yararlandırılmış, daha sonra babanızın seçimlerde oy kullanması için ikametinin memleketinize aldırılmanız gerekçesiyle hakkınızda bu ceza tesis edilmiştir.

Öncelikle babanızın seçimlerde oy kullanması için kısa süreliğe ikametinin memlekete aldırılması durumunda bu husus; babanız ile uzun süredir farklı şehirlerde yaşadığınız anlamına gelmez. Her ne kadar babanızın ikameti memleket ilinde bulunuyorsa da, beyanınız gereği ve aksi ispatlanmadığı için babanızın bu süre zarfında sizinle birlikte yaşadığı görülmektedir.

Nitekim babanızın ikametinin bulunduğunuz şehirde olmaması, ona şahsınız tarafından bakılmadığı anlamını taşımaz. Ceza işleminin karar gerekçesinde; sadece mernis kayıtlarından babanızın ikametinin memleket ilinde olduğunun tespit edildiği hususu yazmakta ise de; babanızın şahsınız ile ayrı yerlerde yaşadığı hususu kanıtlanmamıştır.

İkametlerin farklı yerlerde olması; kişinin babası ile beraber yaşamadığı anlamına gelmez. Seçim sebebiyle ikamet değişikliği yapılması hususu hayatın olağan akışına uygun bir durumdur. Bu konu ise geçerli bir mazerettir. Kaldı ki; genelgedeki hakların kullandırılmasında, bakıma muhtaç olan kişi ile ona bakan kişinin ikametlerinin aynı yerlerde olması gerektiğine dair şahsınıza bir tebliğ yapılmadığı görülmektedir.

İkametler farklı yerlerde olabilir, ancak ikametlerin farklı yerlerde olması; kişilerin beraber yaşamadığı anlamını taşımaz. Genelgeden faydalanan personelin ikametinin bakıma muhtaç olan kişi ile aynı yerde olması gerektiğine dair şahsınıza bir tebliğ yapılmadığından; bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak eksik incelemeye dayalı tesis edilen bu cezanın iptali gerekecektir.

Diğer yandan ‘’görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek.’’ Maddesinden memura ceza verilebilmesi için iddia edilen kusurun görev esnasında, başka bir anlatımla görev gereği olması gerekmektedir. Babanızın ikamet değişikliği durumunun yürütmüş olduğunuz görevle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ağırlaştırıcı maddelerden memura ceza verilebilmesi için eylem sebebiyle yaşanan aksama, gecikme veya zararın ceza işlemlerinin karar evrakında açıkça bildirilmesi, yaşanan bir gecikme var ise bu hususun net bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Babanızın ikametinin değişmesinden dolayı yaşanan bir eksiklik tespit edilmeksizin salt bu değişiklik iddiasıyla ağırlaştırılan cezada hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu durumun görevin yerine getirilmesinde herhangi bir eksiklik veya aksamaya neden olduğu yönünde idarece bir tespit bulunmadığı da nazara alındığında ve konunun zaten yürütülen görevle bir ilgisinin olmaması sonucunda ilgili ceza hukuka aykırıdır.

Babanız ikamet değişikliği durumunun yürütmüş olduğunuz görevle herhangi bir ilgisinin bulunmaması sonucunda ‘’ görevde müsamaha göstermek ‘’ maddesinden ceza verilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.