BABANIN SAĞLIK DURUMU SEBEBİYLE TAYİN HUSUSU

Soru:

Şırnak ilinde Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Babam ise memleketimiz olan Diyarbakır ilinde yaşamaktadır. Babamın ağır engelli raporu mevcut olup kendisinin birçok rahatsızlığı vardır. Şuan görev yaptığım Şırnak’ta babamın tedavi imkanı bulunmuyor. Kendisine bakacak benden başka kimse de yoktur. Babamın sağlık sıkıntılarından dolayı memleketim olan Diyarbakır iline tayin istedim. Bu tayin talebim reddedildi. Babamın bulunduğu şehre atanmak için dava açmak istiyorum, Memurlar Hukuk sayfanızdan bana yardımcı olmanızı bekliyorum.

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, babanızın ağır engelli olması ve şuan görev yaptığınız Şırnak ilinde kendisinin tedavi imkanının bulunmaması sebebiyle memleketiniz olan Diyarbakır iline yapmış olduğunuz atama talebinin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, talep konusu Diyarbakır iline atanmanız için İdare Mahkemesince İptal kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Babanızda uzun süredir bu rahatsızlıkların bulunması, bu rahatsızlıkları sebebiyle gerek kendisinin gerek ise de sizin üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri birlikte değerlendirildiğinde, babanızın ikamet ettiği yerde görev yapmanız durumunda, kendisinin tedavileri konusunda olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Nitekim şuan görev yaptığınız Şırnak ilinde kendisinin tedavi imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenler ile atamanızın Diyarbakır iline yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 79 Numaralı 3 Aralık 2010 tarihli Genelgesinde; Özürlü aile fertlerinin (ANA-BABA dahil) bakımı ile bizzat ilgilendiği sürece genelgede belirtilen haklardan faydalandırılmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklık verilmemesini içerir şeklinde hükümler de mevcuttur.

Hem Emniyet Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18/a maddesi, hem de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Madde 13’te; Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kendisi, eşi, annesi ve babasının… hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Denilerek Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakımı halinde atama işlemleriyle alakalı kolaylık sağlanılacağı bildirilmiştir.

Babanıza sizden başka bakacak kimse olmadığı gibi, şuan görev yaptığınız Şırnak ilinde kendisinin tedavi imkanı da bulunmamaktadır. Anayasamızın 56.Maddesinde:“ Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.“ hükümleri amirdir.

Konuyla ilgili Ankara ilinde Uzman Jandarma olarak görev yapan başka bir davacı hakkında, kızının engelli olması sebebiyle ailesinin ikamet ettiği Hatay iline atanma talebinin reddine dair işlemin Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce E:2017 / 1453 sayılı davada Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

Yine Kahramanmaraş ilinde öğretmen olarak görev yapan başka bir davacı hakkında, kızının epilepsi hastası olması sebebiyle ailesinin ikamet ettiği Mersin iline atanma talebinin reddine dair işlemin Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin E:2014/37 K:2014/984 sayılı kararıyla İptaline karar verilmiştir.

Diğer yandan şuan görev yaptığınız Şırnak ili de atama talep ettiğiniz Diyarbakır ili gibi 2. Bölge(Şark ili) olup, Diyarbakır iline atanmanız halinde bölgeler arası hizmet süresinin aksaması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; Diyarbakır iline atama talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.