ATLI BİRLİK BRANŞINDAKİ POLİS’İN ATAMASI

Soru:
Sayfa yöneticilerinden hukuki destek istiyorum. A ilinde atlı polis grup amirliği kadrosunda görev yapmaktayken hiçbir gerekçe olmadan Diyarbakır ili koruma şubeye atamam yapıldı. Müdürle aramızda bir sürtüşme olduğundan dolayı tayinimi çıkarttılar. Bu Atamayı durdurmak için bir hakkım var mı?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği emrinde görevliyken Diyarbakır iline yapılan atama işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Emniyet Teşkilatı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; Diyarbakır iline zamandışı atamanızın yapılmasını gerektiren kesin bir husus bulunmamasına rağmen, idarece takdir yetkisine dayanılarak şahsınızın ataması yapılmış ise de; idareye tanınan takdir hakkı hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır.

Atamaya konu olan dosyanızı incelediğimizde ;Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği emrinde “Atlı Polis Sertifikalı” polis memuru olarak 9 yıldır görev yaptığınız,

ATLI POLİS HİZMETLERİ Yönetmeliğinin 13.maddesinde öngörülen 15 yıllık hizmet süresini doldurmadığınız görülmektedir.

ATLI POLİS HİZMETLERİ Yönetmeliğinin 13.maddesinde; atlı polis branşının görev süresinin 15 yıl olduğu ve bu süre dolmadan personelin bu branştan çıkamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca aynı hizmet dalında istihdam edilmeniz ve atlı polis birimlerinin olduğu 2.bölge illerden birine atamanızın yapılması zorunlu iken, 2.bölgede bulunan ve görev yaptığınız atlı polis biriminin bulunmadığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‘ne zamandışı olarak atanmanıza ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İdarenin, işlemlerinde kamu yararının sağlanması amacını gütmesi, nesnel adil ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi gerektiği, bu nedenle, idarenin yasalarla kendisine tanınan takdir yetkisini adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ilkelerini göz önünde tutarak kullanması, Anayasanın 10’uncu maddesi kapsamında, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmesi gerektiği kuşkusuzudur.

Yönetmelikte belirtilen hizmet süresini tamamlamadığınız ve aynı yönetmelik gereği branşın bulunmadığı bölgeye atamanın yapılmasının mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; Diyarbakır iline yapılan atamanın İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.