ARAÇ PLAKASINI KAPATTIĞI GEREKÇESİYLE POLİSE VERİLEN CEZA

Sizden Gelenler:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Göreve gidiş gelişlerde emniyet binasına kendi arabanızla gelmeyin diye tebliğ imzalatmışlardı. Bunun üzerine göreve kendi aracımla geldim. Ancak arabayı emniyetin 500 metre arkasına park etmiştim ve aracın plakasının birkaç harfini kapatmıştım. Yapılan trafik kontrolünde aracın plakasının harflerinin kapalı olmasından dolayı uyarılara uymamak maddesinden maaş kesimi cezası verildi. Cezanın karar evrakında emniyet binasına kendi arabasıyla gelmemesine dair tebliğ imzalatılmasına rağmen aracıyla geldiği için suçun sübuta erdiği yazıyordu. Ancak ben aracı emniyet dışında park etmiştim.

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, size ait olan araçla emniyet binasına geldiğiniz iddiasıyla hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; emniyet binasına şahsi araçla gelinmemesi yönünde tebliğ imzalatıldığı, göreve gelişinizde aracı emniyet binasının yaklaşık 500 metre uzağında bir yere park ettiğiniz, ancak aracın plakalarının harf grubunun kapatılmış olması sebebiyle “amir veya üstlerin görev ve mesleki konulardaki uyarılara uymamak, umursamamak” maddesinden hakkınızda maaş kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar emniyet binasına şahsi araçla gelinmemesine dair talimat verildiyse de; aracınızı emniyet binasından uzak bir yerde park etmeniz sebebiyle bu talimata aykırı bir davranışınız olduğundan söz edilemez.

Nitekim aracın plakalarında harf grubunun gizlenmesi sebebiyle Karayolları Trafik Kanununun 23.maddesi olan “Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz.” Hükmü gereği hakkınızda ayrıca idari para cezası kesilmiş ve bu idari para cezası disiplin cezasına dayanak oluşturulmuştur.

Anılan kanunun 23.maddesi gereği hakkınızda idari para cezası uygulanmış olması hususu; disiplin yönünden kusurlu olduğunuz anlamını taşımaz. İlgili madde gereği idari para cezası kesilmesi için; aracın seyir halinde iken plakaların uygun durumda olmaması gerekmektedir. Park halindeki aracın plakalarında harf grubunun kapatılmış olması durumunda bu madde kapsamında idari para cezası kesilemez. İlgili madde hükmünden de anlaşılacağı üzere araçların plakaları uygun durumda olmadan trafiğe çıkartılması yasaklanmış olup, bu maddenin; park halindeyken plakalarında harf grubu gizli olan araçlara uygulanmasında hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu hususlar doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği’ne Trafik Cezasına itiraz etmeniz durumunda kesilen cezanın da İptali gündeme gelecektir.

Diğer yandan söz konusu olayda, araçla göreve gelinmemesi yolunda talimat verilmesinden dolayı, aracı emniyet binasının dışında bir yerde park etmenize rağmen, hakkınızda disiplin cezası tesis edilecek ise; bu yaptırımın “görev sırasında veya dışında talimatlarla yasaklanan davranışlar” maddesinden Kınama Cezası olacağı açıktır.

Bu durumda eyleme uyan cezanın Kınama Cezası olmasından dolayı, eylem ile ceza arasında adil bir denge kurulmaksızın hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezasında ORANTILILIK İLKESİ de ihlal edilmiştir.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “amir veya üstlerinin uyarılarına uymamak” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Disiplin soruşturmalarının “Adil yargılanma” ilkesine uygun bir şekilde yürütülebilmesi için “Eylemin ağırlığına göre cezalandırma” ilkesinin disiplin cezası verilmesi aşamasında gözetilmesi zorunludur.

Söz konusu eylemin suç işleme iradesiyle işlenen bir eylem kabul edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak değerlendirildiğinde, ’’talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında incelenmesi gerekmektedir. Bu durumda maaş kesimi cezası ile cezalandırılmanız, kamu görevlileri için yasaklanan eylemler ile bu eylemler için öngörülen disiplin cezalarının birebir örtüşmesi gerektiğine yönelik “orantılılık” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Söz konusu durumun kınama cezası ile cezalandırılmayı gerektiren bir eylem olması karşısında, bu eylem sonucunda “maaş kesimi ” cezası ile cezalandırılmanız hukuka aykırıdır.
Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.