AMİRİ DÖVME GİRİŞİMİ (İHRAÇ)

Sizden Gelenler:

Sayın avukatlar, Amirle aramızda çıkan bir tartışma sonucu, kendisi bana ağza alınmayacak küfürler sarf etti. Ben de dayanamadım üzerine yürüdüm, münakaşa sonucu 2015 senesinde, amirlerini dövme girişiminde bulunmak maddesinden polislikten ihraç oldum. Ben ihraç oldum kendisi küfür ettiği için sadece kıdem tenzili aldı.

İhraç işleminin iptali için dava açtım, İdare Mahkemesi davamı reddetti şuan Danıştay’da, yardımcı olabilir misiniz?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, dava konusu işlemle ilgili, İdare Mahkemesinin verdiği REDDİNE kararı hukuka aykırı olup, Danıştay tarafından bu kararın bozulması gerekecektir.

Çünkü; Meslekten Çıkarma Cezası almanıza sebep olan durumda, amiriniz tarafından size karşı, ağır bir tahrik uygulandığı görülmektedir.

Ağır tahrik altında işlenen suçlar, Ceza Hukukunda olduğu gibi Disiplin Hukukunda da hafifletici neden olarak sayılmaktadır.

Disiplin cezalarında ceza hukukunun genel prensiplerinin uygulanması gerektiği kabul edilmiş; bu çerçevede “haksız tahrik”in disiplin cezaları i­çin hafiftetİci neden olduğuna karar verilmiştir:

“Cezalar tatbik edilirken, idari mevzuatta yazılı olmasa bile, Ceza hukuku prensiplerinin tatbiki gereklidir.

Danıştay bir kararında; “Bu itibarla haksız tahrik neticesinde ve mukabele ederek amirini tahkir eden memura verilen cezanın, hafiftetilmesi lazım gelir.” Şeklinde karar vermiştir.

Danıştay bir başka karanında da, disiplin cezası verilirken haksız tahrikin

de­ğerlendirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.

“Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. maddesi 4. ve S. bentlerinde, amir ve üstle-
rine söz, yazı ve davranışla hakaret eden; amir ve üstünü döven veya dövme girişiminde bulunan emniyet mensuplarının meslekten çıkarına cezasıyla cezalandırılacağı
hükme bağlanmıştır. Ancak, amirin ağır tahriki, hakareti veya dövme girişimi üzerine,
amirle memur arasında meydana gelen karşılıklı hakaret ve dövme olaylarından dolayı
memurun anılan tüzük hükümlerine göre meslekten çıkarılmasına olanak bulunmamaktadır. Amirin başlattığı karşılıklı hakaret ve dövme olayında memurun davranış ve eyleminin sözkonusu tüzüğün diğer hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.” Şeklindeki kararında da, tahrik altında işlenen suça verilecek cezanın, hafifletilerek verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; şahsınız hakkında tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası işleminin Danıştay tarafından iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin cezası alan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Özelden mesaj atmanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.